Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Το ΠΑΣΟΚ κέρδισε μια μεγάλη μάχη στο Ευρωκοινοβούλιο.

8 Μαρτίου 2011.
Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισε, με μεγάλη πλειοψηφία, την έκθεση της ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ Αννυς Ποδηματά, για “την καινοτόμο χρηματοδότηση στην Ευρώπη και τον κόσμο”, με την οποία ζητείται η επιβολή φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές στην Ευρώπη και η έκδοση ευρωομολόγων για τη χρηματοδότηση έργων....

...Η επιβολή αυτού του φόρου, κατά το Ψήφισμα, θα βελτιώσει τη λειτουργία της αγοράς, μειώνοντας την κερδοσκοπία και συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση των παγκόσμιων δημόσιων αγαθών και στη μείωση των δημόσιων ελλειμμάτων.
...Στην έκθεση υπολογίζεται ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, τα έσοδα από έναν Φόρο Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών χαμηλού συντελεστή, θα μπορούσαν να φθάσουν τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 650 δισεκατομμύρια ευρώ σε παγκόσμιο επίπεδο.
...Με την ίδια έκθεση, υποστηρίζεται η ιδέα της έκδοσης κοινών ευρωπαϊκών ομολόγων, για έργα υποδομής, με στόχο τη χρηματοδότηση σημαντικών αναγκών σε υποδομή και διαρθρωτικών σχεδίων στο πλαίσιο των νέων στρατηγικών της ΕΕ που προβλέπονται στην ατζέντα ΕΕ 2020, όπως η νέα στρατηγική για την ανάπτυξη της ενεργειακής υποδομής και άλλα έργα μεγάλης κλίμακας.
...Σύμφωνα με την έκθεση που εγκρίθηκε, η Ολομέλεια εμφανίζεται πεπεισμένη ότι, τα ομόλογα για τη διεξαγωγή έργων της ΕΕ θα διασφαλίσουν τις απαιτούμενες επενδύσεις και θα δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα εμπιστοσύνης στην ευρωπαϊκή αγορά, προκειμένου τα μείζονα επενδυτικά έργα να προσελκύσουν την υποστήριξη που χρειάζονται και να καταστούν, με τον τρόπο αυτό, σημαντικός μηχανισμός για τη μεγιστοποίηση της δημόσιας στήριξης....(N.Π, ΑΠΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: