Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Σύσταση Φορέα Διαχείρισης για το Μαίναλο ζητά ο Τατούλης.

9 Μαρτίου 2011.
Σύσταση Φορέα Διαχείρισης για το Μαίναλο ζητά ο Περιφερειάρχης κ. Πέτρος Τατούλης....Στη χθεσινή σχετική με το θέμα, συνάντηση ο κ. Τατούλης, έστειλε επιστολή προς τον Δήμαρχο της Τρίπολης, αναφέροντας τα εξής :…«...Στα πλαίσια της πρόσκλησης με την οποία μας γνωστοποιήθηκε συνάντηση  με  αντικείμενο  την  απόφαση  της  Υπουργού  ΠΕΚΑ για  την  αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης, οικοδομικών εργασιών στην περιοχή του Όρους Μαινάλου σας ενημερώνουμε ότι δεν μπορούμε να
παραβρεθούμε   λόγο αναλυμένων   υποχρεώσεων όμως θέλουμε   να επισημάνουμε τα εξής:
1. Αποτελεί στόχο υψηλής προτεραιότητας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου η διαμόρφωση μιας Περιφερειακής πολιτικής για το Περιβάλλον που  θα εξασφαλίζει αφενός την προστασία των
οικοσυστημάτων, αφετέρου όμως θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας οικονομίας με επίκεντρο το ίδιο το οικοσύστημα. Μια τέτοια νέα προσέγγιση, που πέρα των απαγορεύσεων θα περιέχει όρους και προϋποθέσεις για ανάπτυξη με σεβασμό στη φύση, μπορεί να εξασφαλίσει την ευρεία κοινωνική συναίνεση χωρίς την οποία καμία  περιβαλλοντική  ή  χωροταξική  πολιτική  δεν  έχει τύχη  να υλοποιηθεί.
2.  Βασικοί  πυλώνες   αυτής  της   προσέγγισης   στην   διαχείριση   των οικοσυστημάτων αποτελούν:

Α.   Η σύσταση Φορέα Διαχείρισης σύμφωνα με τον Ν.1650/86 που θα έχει την ευθύνη του οικοσυστήματος...

Β. Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που θα εξασφαλίζει την προστασία του οικοσυστήματος αλλά και θα θέτει Όρους με τους οποίους θα μπορεί να αναπτυχθεί δραστηριότητα μέσα σ' αυτό.

Γ. Η διαχειριστική μελέτη που θα δημιουργεί το πλαίσιο και τους κανόνες στην βάση των οποίων θα μπορέσει  το οικοσύστημα, ο Πολιτισμός, τα τοπικά μνημεία, οι αξιόλογοι παραδοσιακοί οικισμοί και ο ανθρωπινός παράγοντας να συνυπάρξουν αρμονικά παράγοντας θετικά αποτελέσματα στην τοπική οικονομία.

...Στη βάση αυτή, όχι αποσπασματικά, αλλά συγκροτημένα και δημιουργικά η Περιφέρεια Πελοποννήσου προσεγγίζει το Κεφάλαιο «Μαίναλο» και άμεσα θα αναγγείλει πρωτοβουλίες τις οποίες ήδη προετοιμάζει και στις οποίες θα κληθεί να συμμετάσχετε....»
   (πηγή : Καλημέρα Αρκαδία)

Δεν υπάρχουν σχόλια: