Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Συστήνεται Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής...

2 Μαρτίου 2011.
Μια νέα Γενική Γραμματεία, αυτή της Αντιεγκληματικής Πολιτικής, συνίσταται στο υπουργείο Δικαιοσύνης με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο κατατέθηκε για επεξεργασία στο Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας....

...Έργο της νέας Γενικής Γραμματείας του υπουργείου Δικαιοσύνης είναι η αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία «των καταστημάτων κράτησης, των ιδρυμάτων αγωγής ανηλίκων, των υπηρεσιών επιμελητών ανηλίκων των δικαστηρίων ανηλίκων, των υπηρεσιών επιμελητών κοινωνικής αρωγής, των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της χώρας, του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης και της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών, η εισήγηση μέτρων ασφαλείας της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης, των δικαστικών μεγάρων, των καταστημάτων κράτησης, των υπηρεσιών εξωτερικής τους φρούρησης και των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της χώρας, καθώς και ο σχεδιασμός, η επεξεργασία και εισήγηση διαδικασιών τήρησης των στατιστικών δεδομένων από τη λειτουργία των υπηρεσιών του υπουργείου Δικαιοσύνης».

...Επίσης, στη νέα αυτή Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής μεταφέρονται οι αρμοδιότητες και οι θέσεις του προσωπικού των εξής οργανικών μονάδων: α) της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής, β) των Τμημάτων Διοίκησης Προσωπικού και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων τους που προβλέπονται στο άρθρο 16 του π.δ. 36/2000 και που αφορούν τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης, των ιδρυμάτων αγωγής ανηλίκων, των υπηρεσιών επιμελητών ανηλίκων των δικαστηρίων ανηλίκων, των υπηρεσιών επιμελητών κοινωνικής αρωγής, τους ιατροδικαστές, τους υπαλλήλους των ιατροδικαστικών υπηρεσιών και του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης.
...***Ο κρατικός προϋπολογισμός θα επιβαρυνθεί από τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας Αντιεγκληματικής Πολιτικής κατά 155.000 ευρώ για το 2011 και κατά 166.000 ευρώ για τα επόμενα οικονομικά έτη.
   (ΑΠΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: