Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Eπιστολή Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου στη Μπιρμπίλη.

10 Μαρτίου 2011.
Επιστολή προς την υπουργό Περιβάλλοντος, κα. Τίνα Μπιρμπίλη, απέστειλε το Περιφερειακό Τμήμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, (Τ.Ε.Ε.), σχετικά με την  δόμηση στην παραμαινάλια περιοχή
........Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή : 
 
"...Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,...
...Με έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι με την αριθ. 54637/13-12-2010 Απόφασή σας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 21/22-02-2011, αναστέλλεται η χορήγηση οικοδομικών αδειών και η εκτέλεση οικοδομικών  εργασιών στην περιοχή του όρους Μαινάλου.
...Η εφαρμογή της ανωτέρω Απόφασης, ειδικά τη σημερινή εποχή της γενικευμένης κρίσης που βιώνει η Πατρίδα μας, θα οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή, ζημιώνοντας βασικούς τομείς της οικονομικής και όχι μόνο δράσης, με ανυπολόγιστες αρνητικές συνέπειες για το τόπο μας.
...Ενδεικτικά αναφέρομε ότι :
...Η οικοδομική δραστηριότητα θα βυθιστεί πιο πολύ στην αδράνεια και συγχρόνως ο κλάδος των Μηχανικών και όλων των άλλων επαγγελμάτων που εμπλέκονται στην παραγωγή τεχνικού έργου θα υποστούν ένα επιπλέον πλήγμα.
...Θα σταματήσουν να υλοποιούνται και αυτές οι λιγοστές επιχειρηματικές, τουριστικές κλπ, δραστηριότητες, εφόσον θα διακοπούν οι ήδη εκτελούμενες ιδιωτικές επενδύσεις μέσω των αναπτυξιακών κινήτρων καθώς και των εγκεκριμένων επενδύσεων στις πυρόπληκτες περιοχές του Ν. Αρκαδίας.
...Συγχρόνως επειδή θεωρούμε ότι η αιφνίδια εφαρμογή της ανωτέρω Απόφασης δεν συνάδει με το πνεύμα του περιβαλλοντικού Νόμου και δεν εξασφαλίζει την κοινωνική αποδοχή...παρακαλούμε όπως,
1.Ανακαλέσετε την ανωτέρω Απόφασή σας,
2.Ορίσετε συνάντηση με το Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου και τους λοιπούς θεσμοθετημένους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας προκειμένου να καταθέσομε τις θέσεις και προτάσεις μας και να προχωρήσομε όλοι μαζί σε ενέργειες που θα βοηθήσουν τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη και πρόοδο του τόπου μας...."

Δεν υπάρχουν σχόλια: