Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.

9 Μαρτίου 2011.
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 9 Μαρτίου στις 13.00, στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν, η συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στην 4η Έκθεση Λακωνικών Προϊόντων στο Σύνταγμα.

Δείτε αναλυτικά τα θέματα…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. ∆/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μ. Καραλή
Τηλ. ΦΑΞ: 2713-601136/601174
Τρίπολη, 4/3/2011 Αρ. Πρωτ: 1912
ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου


1.ΦΛΩΡΟ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ 2.ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟ ΜΙΛΤΙΑ∆Η 3.ΑΛΕΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 4.ΝΤΑΝΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟ 5.ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΑΓΓΕΛΟ 6.ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 7.ΦΑΡΛΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 8.ΓΟΝΤΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ
(με την παράκληση σε περίπτωση κωλύματος να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τoυς)

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1)κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 2) κ.κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακών Ενοτήτων: Αργολίδας – ΧΕΙΒΙ∆ΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ Αρκαδίας -    ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Κορινθίας - ∆Ε∆Ε ΓΕΩΡΓΙΟ Λακωνίας - ΤΖΑΝΕΤΕΑ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ Μεσσηνίας – ΜΑΛΑΠΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 9/3/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1 Έγκριση τευχών ∆ημοπράτησης και ∆ημοπράτηση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΟΥΤΣΗ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΒΙ∆ΙΑΚΙ», π/υ 150.000€ από πιστώσεις ΤΕΟ (ΕΦ 073-ΚΑΕ 9781)
2 Έγκριση τευχών ∆ημοπράτησης και ∆ημοπράτηση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΥΡΑΣ ΓΕΦΥΡΙ- ΜΥΓ∆ΑΛΙΑ ΑΠΟ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΡΧ. ∆ΡΟΜΟ ΜΟΥΡΙΑΣ – ΠΟΥΡΝΑΡΙΑΣ» π/υ 200.000€ από πιστώσεις ΚΑΠ 2010 ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
3 Έγκριση: α)Συμμετοχής της ΠΕ Λακωνίας στην 4η Έκθεση Λακωνικών Προϊόντων στο Σύνταγμα β)της χρηματοδότησης της συμμετοχής γ)της μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λακωνίας κ. Τζανετέα Αδαμαντίας και δυο υπαλλήλων της ΠΕ Λακωνίας που θα συμμετάσχουν στην έκθεση
4 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Λακωνίας) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την δικάσιμο αυτού στις 14/3/2011 όπου συζητείται αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των γραφείων μελετών «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΥΜΟΜΥΤΗΣ – MELCON ENGINEERING EE – ΣΥΜΕΩΝ ΚΟΤΣΑΙΛΙ∆ΗΣ»
5 Έγκριση δαπανών για την προμήθεια κάδου καθαρισμού καναλιών αποστράγγισης και για την προμήθεια και εγκατάσταση των περιφερειακών firewall S90
6 Έγκριση σκοπιμότητας και ορών της διακήρυξης του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη προμηθευτή υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες καθαρισμού των κτιρίων των υπηρεσιών της ΠΕ Μεσσηνίας και συγκρότηση επιτροπής
7 Έγκριση σκοπιμότητας και ορών της διακήρυξης του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Μεσσηνίας και των ΝΠ∆∆ ΠΕ Μεσσηνίας και συγκρότηση επιτροπής
8 Ανάκληση της αριθμ. 41/2011 απόφαση της επιτροπής και ορισμός δικηγόρου προκειμένου να υπερασπιστεί την Περιφέρεια Πελοποννήσου ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμου αυτού την 12/4/2011 επί προσφυγής των Ηλιόπουλου Αθανασίου κ.λ.π.
9 Έγκριση σκοπιμότητας και ορών της διακήρυξης του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ενός ακινήτου στην Κυπαρισσία για τη στέγαση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλλίας ΠΕ Μεσσηνίας και συγκρότηση επιτροπής
10 Κατάργηση σύνδεσης INTERNET ON THE GO

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Αντιπεριφερειάρχης

Δεν υπάρχουν σχόλια: