Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Ενα ολοκληρωμένο πακέτο ενισχύσεων για τις νέες επενδύσεις.

17 Μαρτίου 2011.
Ενα ολοκληρωμένο πακέτο ενισχύσεων,
για τις προκηρύξεις των επενδυτικών σχεδίων και τις διαδικασίες εφαρμογής του νέου επενδυτικού νόμου, παρουσίασε χθες ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μιχ. Χρυσοχοΐδης σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ...όπως τόνισε "...Η δέσμευσή μας γίνεται πραγματικότητα...κάνουμε μια επαναστατική αλλαγή με ταχύτατες και διαφανείς διαδικασίες. ...Με το νέο σύστημα προκαλούμε τον εαυτό μας, το κράτος, τις υπηρεσίες να δώσουν το παράδειγμα της αξιοκρατίας και της αξιοπιστίας. Να σεβαστούμε τον πολίτη στην πράξη, άμεσα και έμμεσα...."....

...Οπως ανακοίνωσε ο υπουργός, στην πρώτη προκήρυξη θα προκηρυχθούν, 500 εκατ. ευρώ  για το καθεστώς Περιφερειακής συνοχής, 100 εκατ. ευρώ για το Πρόγραμμα τεχνολογικής ανάπτυξης, 150 εκατ. για το ειδικό καθεστώς νεανικής επιχειρηματικότητας και 50 εκατ. ευρώ,  για την  δικτύωσητων  επιχειρήσεων....

...Οπως σημείωσε, στο καθεστώς γενικής επιχειρηματικότητας θα προκηρυχθούν 1 δισ. φοροαπαλλαγές. 
...Οι υπόλοιπες διαθέσιμες φοροαπαλλαγές (800 εκ.) θα χρησιμοποιηθούν για να συμπληρωθεί το πλαφόν ενισχύσεων που μπορούν να ζητήσουν οι επενδυτές στο καθεστώς περιφερειακής συνοχής και στο καθεστώς τεχνολογικής ανάπτυξης και θα αξιοποιηθούν για την προσέλκυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων πάνω από 50 εκ. ευρώ.
...Οι επιχορηγήσεις των ειδικών καθεστώτων, δηλ. νεανική επιχειρηματικότητα και δικτύωση,  θα συμπεριληφθούν στην πρώτη προκήρυξη αλλά θα υλοποιηθούν καθ'Α όλη τη διάρκεια του 2011. Στη δεύτερη προκήρυξη του 2011 θα προκηρυχθούν 400 εκ. στο καθεστώς περιφερειακής συνοχής, με έμφαση στις περιφέρειες που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση.
...Στο καθεστώς γενικής επιχειρηματικότητας θα προκηρυχθούν 800 εκ. φοροαπαλλαγές. Οι υπόλοιπες διαθέσιμες φοροαπαλλαγές (400 εκ.) θα χρησιμοποιηθούν για να συμπληρωθεί το πλαφόν ενισχύσεων που μπορούν να ζητήσουν οι επενδυτές στο καθεστώς περιφερειακής συνοχής και στο καθεστώς τεχνολογικής ανάπτυξης και θα αξιοποιηθούν για την προσέλκυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, μεγαλύτερων από 50 εκ. και ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων.
...Σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των επενδύσεων, ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για «μια πραγματική επανάσταση», καθώς μέσα σε 6 μήνες θα ολοκληρώνεται η όλη διαδικασία...
...Οπως ξεκαθάρισε ο κ. Χρυσοχοίδης, τα βήματα, της όλης διαδικασίας είναι τα εξής :

**Ο υποψήφιος επενδυτής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων μέσω των σχετικών ιστοσελίδων του υπουργείου, όπου θα βρίσκει και τις απαραίτητες πληροφορίες (www.mindev.gov.gr, www.ependyseis.gr, www.investingreece.gov.gr) και λαμβάνει προσωπικό κωδικό. Υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εκτυπώνει την αίτηση. 
**Υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και των πρωτότυπων εγγράφων) στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών. Στην έδρα κάθε περιφέρειας, στη Μονάδα Ανάπτυξης στη Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και στην Πλατεία Κοραή στην Αθήνα θα λειτουργούν πρότυπα γραφεία (receptions) που θα κάνουν τον τυπικό προέλεγχο του φακέλου και θα κατευθύνουν τον πολίτη για τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κάθε δικαιολογητικό έγγραφο ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, πρέπει να έχει υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.
** Ακολουθεί ο προέλεγχος. Οι υπάλληλοι του Γραφείου ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και εφόσον είναι πλήρης δίνουν απόδειξη. Αν λείπουν απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία, προσκομίζονται μέσα σε 10 ημέρες. Κάθε φάκελος ελέγχεται και αξιολογείται σε 40 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσής του από δύο τυχαίους επιλεγμένους αξιολογητές. Δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών, μετά από ανοιχτή πρόσκληση της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων. Αν υπάρχει απόκλιση στη βαθμολογία πάνω από 10 μονάδες, βαθμολογεί τρίτος αξιολογητής. Oποιος είναι αξιολογητής, δεν μπορεί να είναι ελεγκτής. Κατά το διάστημα αυτό ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησής του. ...
...και συνέχισε ο υπουργός : 

...Δημοσιεύεται στο διαδίκτυο προσωρινός πίνακας κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων με τη βαθμολογία τους. 
...Ο υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα ένστασης μέσα σε 10 ημέρες. Η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. 
...Αναρτάται ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων. 
...Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης πιστοποιείται με επιτόπιο έλεγχο, που καταγράφει την αγορά πρώτων υλών, πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών. 
...Τα επενδυτικά σχέδια υπόκεινται σε έλεγχο τόσο κατά τη διαδικασία υλοποίησης όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επένδυσης. 
...Eλεγχος μπορεί να γίνεται οποτεδήποτε, χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό, ακόμη και μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχει ολοκληρωθεί το 50% της επένδυσης. 
...Eκτακτος έλεγχος μπορεί να πραγματοποιείται ακόμη και για προγενέστερους επενδυτικούς νόμους.

...Τέλος, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα παρουσιαστεί το «Business Friendly Greece», με 30 συγκεκριμένα σημεία, τα οποία αποτελούν  ανατροπές για την άρση γραφειοκρατικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, ενώ στο ίδιο διάστημα θα προχωρήσει η εφαρμογή του νόμου για την ίδρυση επιχειρήσεων σε μία μέρα, «one stop shop», με την ολοκλήρωση του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί στις 4 Απριλίου...(Ν.Π., ΑΠΕ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: