Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Εκστρατεία ενημέρωσης σε μετανάστες γονείς.

2 Μαρτίου 2011.
Εκστρατεία ενημέρωσης σε γονείς δίγλωσσων παιδιών, κυρίως μεταναστευτικής καταγωγής, προωθεί πιλοτικό πρόγραμμα που θα εφαρμόσει σε συγκεκριμένα σχολεία της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων, το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης....
...Το πρόγραμμα αφορά περίπου 1.000 οικογένειες μεταναστών, τα παιδιά των οποίων φοιτούν σε ελληνικά νηπιαγωγεία και δημοτικά. Στόχος του είναι να ενημερώσει τους γονείς για ζητήματα που αφορούν μαθησιακά προβλήματα των παιδιών τους ή προβλήματα ένταξης, και να τους προτείνει καλές πρακτικές για τη διγλωσσία στο σπίτι, τη συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια, την εμπλοκή των γονέων στη μάθηση των παιδιών τους μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια κ.α.
...Για το σκοπό αυτό ομάδα ειδικών επιστημόνων επιμελήθηκε τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού και εντύπων, στην ελληνική, ρωσική, αλβανική, αραβική και αγγλική γλώσσα, προκειμένου να γίνεται εύκολα κατανοητή από τους μετανάστες γονείς. Το υλικό θα διανεμηθεί σε επιλεγμένα σχολεία, μαζί με ειδικά ερωτηματολόγια, στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν οι γονείς για τις ανάγκες σε θέματα ενημέρωσης και επικοινωνίας με το σχολείο.
***Το υλικό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα polydromo.gr της ομώνυμης ομάδας για την διγλωσσία και τον πολυπολιτισμό.
   (ΑΠΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: