Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Διαγωνισμός για προμήθεια τεχνολογικού υλικού στο Νοσοκομείο Σπάρτης.

3 Μαρτίου 2011.
Το Γ.Ν. Σπάρτης προκηρύσσει Επαναληπτικό Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια μιας επιδαπέδιας ψυχομένης φυγοκέντρου, τουλάχιστον οκτώ ασκών προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα χιλιάδων 30.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ....
 
...Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο λογιστήριο του νοσοκομείου ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, στις 22-3-2011, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 .
Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 21-3-2011, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 μ.μ.
Η διακήρυξη και οι όροι συμμετοχής θα διατίθενται έναντι καταβολής ποσού #10,00# € από το Γρ. Προμηθειών του Γ.Ν. Σπάρτης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 09:00 – 14:00.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών... τηλ.: 27310 – 21031...

Δεν υπάρχουν σχόλια: