Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.

15 Μαρτίου 2011.
Στα 832,53 εκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των υπουργείων και των περιφερειών της χώρας στις 31.12.2010 έναντι 718,21 εκατ. ευρώ στις 30.11.2010 και 621 εκατ. ευρώ 31.10 του ίδιου έτους....

...Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών η αύξηση αυτή των ληξιπροθέσμων οφειλών, οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού του 2011, οφείλεται σε αλλαγή του τρόπου καταγραφής τους. 
...Από το ποσό των 832,53 εκατομμύρια ευρώ τα 435,5 αφορούν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τα 397 εκατ. ευρώ τον τακτικό προϋπολογισμό. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νομικών προσώπων προς τρίτους ανήλθαν στις 31.12.2010 σε 4,520 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 551,9 εκατ. ευρώ οφείλονται από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα 2,225 δις ευρώ από νοσοκομεία, τα 1,583 δις ευρώ από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και τα 159,4 εκατ. ευρώ από λοιπά νομικά πρόσωπα...
...Σημειώνεται ότι το σύνολο των υποχρεώσεων των νομικών προσώπων προς τρίτους στις 30.11.2010 ανέρχονταν σε 8,6 δισ. ευρώ. 
...Η μείωση τους τον Δεκέμβριο οφείλεται στην ρύθμιση οφειλών της περιόδου 2005-2009 των νοσοκομείων. 
...Τέλος, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στο τέλος του 2010 ανήλθε σε 23,1 δισ. ευρώ...(ΑΠΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: