Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

Κανονικά καταβάλλεται η μισθοδοσία του προσωπικού των Δήμων.

4 Μαρτίου 2011.
«...Η μισθοδοσία του προσωπικού των Δήμων καταβάλλεται κανονικά..», διαβεβαιώνει ο υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γεώργιος Ντόλιος με αφορμή ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή της ΝΔ Θεόδωρο Καράογλου για τα τεράστια οικονομικά προβλήματα στους νέους δήμους Θεσσαλονίκης....
...Ο υφυπουργός υπογραμμίζει όμως ότι για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων των δήμων, ο «Καλλικράτης» προβλέπει μηχανισμούς που θα οδηγήσουν στην οικονομική τους εξυγίανση, όπως είναι η διενέργεια ελέγχου ακριβείας των ιδίων πόρων των ΟΤΑ, η απαγόρευση δανεισμού για λειτουργικές δαπάνες, ο έλεγχος προϋπολογισμού των δήμων από Ελεγκτή Νομιμότητας και η υποχρέωση αναμόρφωσής τους αν διαπιστωθούν ασυμβατότητες μεταξύ δαπανών ή εσόδων. 
...Ο κ. Ντόλιος υπενθυμίζει επίσης ότι παρακολουθείται η κανονική είσπραξη των εσόδων, των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.
...Επιπλέον, ο υφυπουργός Εσωτερικών, επισημαίνει ότι για τους υπερχρεωμένους δήμους προβλέπεται η διαδικασία ένταξής τους σε ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης, η οποία συνεπάγεται δέσμη μέτρων και πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης.
...Όσον αφορά τους πόρους που θα αποδοθούν το 2011 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ο υφυπουργός Εσωτερικών διαβεβαιώνει ότι «θα είναι αυξημένοι έναντι αυτών που συνολικά διατέθηκαν το 2010, συνυπολογιζομένων των ποσών που αφορούν τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες.
...Ο βουλευτής της ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου που είχε απευθύνει ερώτηση στην κυβέρνηση, κάνει λόγο για τεράστια οικονομικά προβλήματα στους Καλλικρατικούς δήμους Θεσσαλονίκης και έλλειψη κονδυλίων....(ΑΠΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: