Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Κύκλωμα έδινε παράνομα διδακτορικά.

16 Μαρτίου 2011.
Οι καταγγελίες για παράνομη απόκτηση παράνομων μεταπτυχιακών τίτλων έναντι αμοιβής, εγείρει μείζονα θέματα ηθικής και νομιμότητας στον χώρο της Παιδείας, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με τις αμοιβές των εκπαιδευτικών, με τη δυνατότητα και τον τρόπο εξέλιξής τους σε θέσεις διοικητικής και παιδαγωγικής ευθύνης.
...Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, η πολιτική του ηγεσία, μετά τις σχετικές καταγγελίες προχώρησε στις εξής ενέργειες:

1. Δόθηκε εντολή για διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) στον νομό Χαλκιδικής, όπου υπήρξαν οι συγκεκριμένες καταγγελίες. Εφόσον προκύψουν στοιχεία, που τεκμηριώνουν τις παραπάνω καταγγελίες, θα παραπεμφθούν άμεσα στον Εισαγγελέα.

2. Ζητήθηκε από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, να στείλουν για έλεγχο στο Υπουργείο τους μεταπτυχιακούς τίτλους, που έχουν κατατεθεί από εκπαιδευτικούς και έχουν αποκτηθεί από πανεπιστήμια του εξωτερικού, με τις αντίστοιχες ισοτιμίες του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).
...Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας επεξεργάζεται πρόταση, ώστε τα Συμβούλια Επιλογής Στελεχών να ελέγχουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, στην οποία έχει αποκτηθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, προκειμένου να μοριοδοτούν τους μεταπτυχιακούς τίτλους κατά τη διαδικασία επιλογής των στελεχών....

Δεν υπάρχουν σχόλια: