Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Στις Βρυξέλλες o Γ. Παπακωνσταντίνου.

14 Φεβρουαρίου 2011.
Στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Eurogroup και Ecofin, σήμερα, Δευτέρα, και αύριο,  Τρίτη 15 Φεβρουαρίου, στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου...
...Στην ημερήσια διάταξη του Ecofin θα είναι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση και η μελλοντική πορεία του μακροοικονομικού διαλόγου σε πολιτικό επίπεδο, νομοθετικές διαβουλεύσεις και μη νομοθετικές δραστηριότητες σχετικά με την Οικονομική διακυβέρνηση με οδηγία του Συμβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων στα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών-μελών και οδηγία για τη φορολογία αποταμιεύσεων.

...Επίσης στις μη νομοθετικές δραστηριότητες οι συζητήσεις θα αφορούν:

1. Συμφωνίες με τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της απάτης

2. Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (24-25 Μαρτίου 2011)

3. Εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

4. Προετοιμασία της Συνάντησης των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών της Ομάδας G20 (18-19 Φεβρουαρίου 2011)

5. Διαδικασία απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2009 και...

6. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: