Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Συνεδριάζει σήμερα, το Περιφερειακό Συμβούλιο.

14 Φεβρουαρίου 2011.
Συνεδριάζει για τρίτη φορά το
Περιφερειακόύ Συµβούλιο Πελοποννήσου,σήμερα, Δευτέρα,  14 Φεβρουαρίου  και ώρα 3.30 µ.µ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Τρίπολης», µε  13 θέµατα ηµερήσιας διάταξης...
...Τα θέματα αυτά, είναι :
1. Οι αυξήσεις των διοδίων στους αυτοκινητόδροµους Πελοποννήσου ως κοινωνικό και πολιτικό ζήτηµα.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος
Τατούλης.
2. Η λειτουργία και το µέλλον της Επαγγελµατικής Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Ναυπλίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
3. Εξουσιοδότηση υπηρεσιών Περιφέρειας Πελοποννήσου για σύνταξη εισηγήσεων προς το Περιφερειακό Συµβούλιο.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
4. Ορισµός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συµβουλίου στην γνωµοδοτική Επιτροπή για ναυάγια – επιβλαβή πλοία που απορρέει από την αριθµ. 2123/36/09-10-01 Υπουργική Απόφαση.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

5. Ορισµός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συµβουλίου στην Επιτροπή για τον χαρακτηρισµό πολυσύχναστων παραλιακών χώρων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
6. Γνωµοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4.403 MW στη θέση ‘’Παλαιονάζηρο’’ της Τ.Κ. Λουτρών του τέως ∆ήµου Ηραίας, Νοµού Αρκαδίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου.
7. Μεταβίβαση µηχανηµάτων έργου των τέως Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Φλώρος Σπύρος.
8. Ορισµός µελών Περιφερειακού Συµβουλίου για συµµετοχή στα συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας, Κορινθίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
9. Εξειδίκευση αρµοδιοτήτων Περιφερειακής Επιτροπής Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου.
10. Εξειδίκευση αρµοδιοτήτων Περιφερειακής Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής και Πρόνοιας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Πουλάς.
11. Επιλογή Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης (άρθρ. 179 Ν.3852/2010).
12. Εκλογή τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Περιφερειακής Επιτροπής Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Επενδύσεων....και...
13. Εκλογή τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Περιφερειακής Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής και Πρόνοιας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: