Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Συνεδριάζει τη Δευτέρα, το δημοτικό συμβούλιο Ευρώτα.

25 Φεβρουαρίου 2011.
Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου, και ώρα 07:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του ΔήμουΕυρώτα, το δημοτικό συμβούλιο, με 14 θέματα προς συζήτηση....

...Τα θέματα αυτά, είναι τα εξής : 
ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγίου Δημητρίου.
Εισηγητής: Παυλάκης Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος...
ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νιάτων.
Εισηγητής: Παυλάκης Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος...
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Εσπερινού Γυμνασίου Σκάλας.
Εισηγητής: Διαμαντάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος...
ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κροκεών.
Εισηγητής: Πολολός Παναγιώτης...
ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Λυκείου Κροκεών.
Εισηγητής: Πολολός Παναγιώτης...
ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Λυκείου Γερακίου.
Εισηγητής: Χρήστου – Μιχαλούτσου Νικολέτα...
ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημοτικού Σχολείου Νηπιαγωγείων Σκάλας.
Εισηγητής: Λυμπέρης Παναγιώτης...
ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.
Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας  – Αντιδήμαρχος...
ΘΕΜΑ 9ο:  Απόφαση σχετικά με την κατανομή ποσού 42.936,89 € από τους ΚΑΠ (Α΄ Κατανομή 2011) για λειτουργικές δαπάνες σχολείων και ψήφιση πίστωσης Κ.Α. 6711 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων 2011 (με δωδεκατημόρια).
Εισηγητής: Τσιμπίδης Γεώργιος...
ΘΕΜΑ 10ο: Συγχώνευση των νομικών προσώπων σχολική επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου και 1ου Δημοτικού Σκάλας, Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Έλους, Σχολική Επιτροπή Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Αγίου Δημητρίου Ζάρακα, Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού, 2ου  και 3ου  Νηπιαγωγείου Σκάλας, Σχολική Επιτροπή Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Γλυκόβρυσης, Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βρονταμά, Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δαφνίου, Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βλαχιώτη, Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μυρτέας, Σχολική Επιτροπή Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Νιάτων, Σχολική Επιτροπή Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Κροκεών, Σχολική Επιτροπή Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Απιδέας, Σχολική Επιτροπή Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Γερακίου, Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Καλλιθέας σε ένα νομικό πρόσωπο, ήτοι μία ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγητής: Παναγιωτακάκςο Ηλίας - Αντιδήμαρχος..

ΘΕΜΑ 11ο:  Συγχώνευση των νομικών προσώπων Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου Κροκεών, Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Και Λυκείου Γερακίου, Σχολική Επιτροπή ΤΕΕ Έλους, Σχολική Επιτροπή Γενικού Λυκείου Σκάλας, Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Εσπερινού Γυμνασίου Σκάλας, Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Συνοικισμού Βλαχιώτη Δήμου Έλους και Σχολική Επιτροπή Ενιαίου Λυκείου Έλους σε ένα νομικό πρόσωπο, ήτοι μία ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο:  Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Ευρώτα και σύσταση νέου ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 (άρθρο 103 παρ. 4 Ν. 3852 / 2010)
Εισηγητής: Γρυπιώτης Ιωάννης - Δήμαρχος...
ΘΕΜΑ 13ο: Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Ευρώτα κατά τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 (άρθρο 109) και συγκρότηση νέας.
Εισηγητής: Γρυπιώτης Ιωάννης – Δήμαρχος...
ΘΕΜΑ 14ο:  Απόφαση σχετικά με την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας.
Εισηγητής: Γρυπιώτης Ιωάννης – Δήμαρχος...

Δεν υπάρχουν σχόλια: