Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Επιστολή γεωπόνων Λακωνίας στον Σκανδαλίδη για τα Σχέδια Βελτίωσης.

16 Φεβρουαρίου 2011.
Παρέμβαση των γεωπόνων Λακωνίας, προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Κώστα Σκανδαλίδη, που αφορά τα Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών και Κτηνοτροφικών εκμεταλεύσεων, σημειώθηκε, με σχετική επιστολή του Συλλόγου των γεωπόνων προς τον υπουργό...
...Ακολουθεί η επιστολή, με τίτλο "...Πρώτες παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του προγράμματος Σχεδίων Βελτίωσης"...
...Ως  παλαιοί  «λειτουργοί» του αγροτικού χώρου και της υπαίθρου ,αντιλαμβανόμεθα τις δυσκολίες του έργου , το οποίο έχετε  αναλάβει  στα πλαίσια του καταμερισμού του κυβερνητικού  έργου ,σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας και έχετε την κατανόηση  μας . 
..Ωστόσο είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε την ανησυχία ,τον προβληματισμό και την έντονη δυσαρέσκεια  των μελών μας , αναφορικά με την διαδικασία υλοποίησης του Μέτρου 121  του ΠΑΑ 2007-2013  Σχέδια βελτίωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.  
...Η  κατ’ άρθρο κριτική όλων των αποφάσεων που έχουν δει το  φως της δημοσιότητας δεν είναι δυνατή σε αυτή την επιστολή .
Θα εστιάσουμε σε πρωτεύοντα  σημεία με παραπομπές που τεκμηριώνουν την κριτική μας.

Α.  Το  «άνοιγμα»  του μέτρου στα πλαίσια του ΠΑΑ κατά κοινή ομολογία έχει καθυστερήσει.
Εδώ και οκτώ μήνες ( Ιούνιος του 2010 ) είδαν το φως της δημοσιότητας τα πρώτα σχετικά κείμενα .
...Η καθυστέρηση  όμως αυτή δεν λειτούργησε υπέρ της  ποιότητας και της πληρότητας  της πρόσκλησης . Για ανεξήγητους λόγους έγινε η πρόσκληση ενδιαφέροντος χωρίς ολοκληρωμένη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους και με την απουσία πλήθους άλλων απαραίτητων υλικών . ( Υποδείγματα μελετών . τελική φόρμα υποβολής κλπ )

Β.   Στο όνομα της δήθεν απλούστευσης των διαδικασιών , «βιάσθηκαν»  όλες τις αρχές των γεωτεχνικών και οικονομικών επιστημών .
...Στο  φάκελο υποψηφιότητας , σε ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό , δεν υπάρχει οικονομική –τεχνική τεκμηρίωση της πρότασης ,δηλαδή ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της εκμετάλλευσης , προσδιορισμός της σκοπιμότητας  και της οικονομικότητας της  επενδυτικής πρότασης , συσχέτιση επενδυόμενων πόρων και αναμενόμενων αποτελεσμάτων
...Έτσι καλείτε τους συντάκτες να υπογράψουν μελέτες , για να υλοποιήσουν  επενδύσεις,  σε εκμεταλλεύσεις που αδυνατούν να ανταποκριθούν στην οικονομική  εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν .
...Μια προβατοτροφική εκμετάλευση , 200 προβάτων με ΑΠΑ 18.000 € δύναται να αιτηθεί επένδυση 200.000 € χωρίς ιδιαίτερη τεκμηρίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων . Είναι προφανές ότι οι  ιδιοκτήτες ανάλογων εκμ/σεων και επενδύσεων είναι καταδικασμένοι να βρεθούν όμηροι των τραπεζών.

Γ.   Μέσα από τις «απλουστευμένες» διαδικασίες και τη δήθεν απελευθέρωση της αγοράς και των επαγγελμάτων υποβαθμίσατε  του γεωτεχνικούς μέλη του ΓΕΩΤΕΕ , δηλαδή εκείνο το επιστημονικό δυναμικό το οποίο κατά τεκμήριο μπορεί να σταθεί συμβουλευτικά δίπλα σε αγρότες – επενδυτές .
... Σε μικρό χρόνο δυστυχώς οι πάντες θα παρέχουν επενδυτικές συμβουλές στο πολύπαθο χώρο της γεωργίας .
...Η επεξεργασία και υποβολή επενδυτικών προτάσεων στο πρωτογενή τομέα και τη  μεταποίηση αυτού , δεν μπορεί να αποτελεί δραστηριότητα  λογιστικών γραφείων  και παραγεωπονικών κυκλωμάτων.

Δ.   Θεσπίσατε για πρώτη φορά ,  βαθμολογικά  κατώφλια εισόδου στο πρόγραμμα , εισάγοντας κριτήρια και παραμέτρους , που  δεν αφορούν το σύνολο των υποψηφίων
για λόγους ανεξάρτητους της θέλησης τους . Δικαίωμα αυτού που χαράζει την αγροτική πολιτική , να στρέφει τις επενδύσεις στις κατευθύνσεις που επιλέγει .
...Είναι αντιεπιστημονικό  και αντιορθολογικό όμως να  εισάγει  κριτήρια και παραμέτρους , που  δεν αφορούν το σύνολο των υποψηφίων για λόγους ανεξάρτητους της θέλησης τους.
...Πχ. Η προστασία των λιμνών – δεδομένου ότι αυτές δεν υπάρχουν παντού ή ανάλογα η καλλιέργεια ενεργειακών φυτών – μπορεί να αποτελεί  κριτήριο εισόδου στο πρόγραμμα;


Ε.  Κατανείματε τους διαθέσιμους πόρους   σε «χρηματοδοτικές περιφέρειες» και στη συνέχεια κατά ομάδα δυνητικών δικαιούχων ( Καπνοκαλλιεργητές – Νέοι γεωργοί – Παλαιοί γεωργοί).
Το αναμενόμενο θα ήταν  σε κάθε ομάδα δυνητικών δικαιούχων να εφαρμόζεται και αντίστοιχη βαθμολόγηση , ώστε η κρίση να αφορά  συγκρίσιμες προτάσεις .
Αντίθετα, με την προβλεπόμενη διαδικασία η συγκριτική αξιολόγηση  είναι ανέφικτη .

ΣΤ. Ως αναφορά τους περιορισμούς που τίθενται από την ΚΟΑ Οπωροκηπευτικών, καμία Ομάδα Παραγωγών δεν είναι διατεθειμένη να δεσμευτεί ότι δεν θα υλοποιήσει στο μέλλον, ...Επιχειρησιακό Σχέδιο δεσμεύοντας με τον τρόπο αυτό όλη την ομάδα.  Την βεβαίωση αυτή άλλωστε καλείται να την εκδώσει ο πρόεδρος της Ο.Π. ενώ την σχετική απόφαση την λαμβάνει η ...Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση των κηπευτικών (θερμοκήπια με τομάτες, αγγούρια κλπ) είναι επιλέξιμες κατασκευές θερμοκηπίων μόνο έως 50.000€ δηλαδή 1 έως 1,5 στρ;


Ζ. Δια της ΥΑ των κριτηρίων βαθμολόγησης  ορίσατε ότι από τα 40 μόρια που απαιτούνται για την είσοδο στο πρόγραμμα , τα 15 θα πρέπει να συγκεντρώνονται από αυτά  της ομάδας του άρθρου 1 του ΦΕΚ 7/11.1.2011  γνωστή σαν  τέταρτη ομάδα.
...Παρακάτω καταγράφονται οι απορίες μας καθώς και οι παρενέργειες αυτής της ρύθμισης για τους δυνητικούς δικαιούχους του νομού Λακωνίας .

1.    Παραβιάζεται η οδηγία   85/148/ΕΟΚ  και δεν δίνεται βαθμός στους κατοίκους των Μειονεκτικών περιοχών παρά μόνο στους κατοίκους των ορεινών περιοχών.

2.    Δίνεται υψηλή πριμοδότηση στα Νομικά Πρόσωπα των Νέων Γεωργών .
Οι νέοι της Δ Προγραμματικής  περιόδου , εντάχθηκαν στη γεωργία το καλοκαίρι του 2009 και οι εγκριτικές πράξεις εκδόθηκαν το καλοκαίρι του 2010. Αναρωτιέται κανείς , πότε πρόλαβαν να αναπτύξουν  επιχειρηματική δράση και να συστήσουν και νομικά πρόσωπα .
Πόσα άραγε είναι αυτά τα νομικά πρόσωπα;

3.    Δίδονται πολλά μόρια σε διαδόχους Πρόωρης Συνταξιοδότησης, ενός μέτρου το οποίο έχει να προκηρυχθεί πολλά χρόνια με συνέπεια οι δικαιούχοι να είναι λίγοι.

4.    Δίδονται μόρια σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας. Ποιες περιπτώσεις αφορά η διάταξη αυτή;
Εάν οι μονάδες – γιατί στην ουσία για κτηνοτροφικές μονάδες αναφέρεται – λειτουργούν υπό καθεστώς νομιμότητας ποία η ανάγκη ;  
Εάν είναι παράνομες θα επιβραβευτούν από τους περιορισμένους  πόρους του προγράμματος αυτού ;  

5.    Σχετικά με  την καθετοποίηση της ίδιας Παραγωγής:

...Σε περιόδους κρίσης όπου μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας σχολάζουν , υπολειτουργούν,  εσείς προωθείτε  την δημιουργία νέων οικογενειακών μονάδων . Θεωρούμε ότι η δημιουργία νέων μονάδων και υποδομών τυποποίησης  δεν λύνει το πρόβλημα της προώθησης των αγροτικών προϊόντων .
...Δεν υπολογίζεται πουθενά το ελάχιστο κρίσιμο μέγεθος μιας τέτοιας μονάδας.
...Δεν ζητείται τεκμηρίωση του μεγέθους της δυναμικότητας της μονάδας .

...6....Δίδεται μεγάλη πριμοδότηση σε Υπό Σύσταση Νομικά Πρόσωπα για εκμεταλλεύσεις συνεργασίας . Ουσιαστικά επιβραβεύεται  η επιχειρηματική συλλογική δράση μέσα από  νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου .
...Δεν υπάρχει όμως καμία επιβράβευση – σε αντίθεση με το «Δόγμα Σκανδαλιδη» για τη συμμετοχή των νέων γεωργών στους Αγροτικούς Συν/σμούς της περιοχής τους .

...7.    Δίδεται υψηλή βαθμολόγηση σε συνεργάτες  του προγράμματος RICA οι οποίοι είναι ορισμένοι και δεν δύναται  σήμερα να ενταχθεί κάποιος αν το επιθυμεί.
...Ας σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι του προγράμματος RICA βαθμολογούνται  ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ μία στην 2η ομάδα κριτηρίων και μια στην τέταρτη ομάδα .

8.    Για την πριμοδότηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας:

...Αναφορικά με τα  Διασυνδεδεμένα φ/β, πρέπει να είναι γνωστό ότι  υπάρχει πρόβλημα με την επάρκεια του δικτύου της ΔΕΗ σε πολλές περιοχές της χώρας . Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ εντοπίζεται  σε 16 νομούς , μεταξύ αυτών και στη Λακωνία .
Αν ο επενδυτής αναλάβει την υποχρέωση εγκατάστασης φ/β και για λόγους ανεξάρτητους από την θέλησή του δεν υλοποιηθεί η δράση αυτή  θα υπάρχουν κυρώσεις;
...Αναλαμβάνει σήμερα  η Πολιτεία την δέσμευση της διασύνδεσης των Φ/Β;
... Αναφορικά με τα  Μη Διασυνδεδεμένα τίθεται θέμα αποθήκευσης της ενέργειας (υψηλό κόστος) αλλά και τεχνικά ζητήματα σχετιζόμενα με το ύψος της εγκατεστημένης  ισχύος στην εκμ/ση .
...Τα μηχανήματα μιας κτηνοτροφικής μονάδας  είναι δυνατόν να υποστηριχθούν από μη διασυνδεδεμένη  πηγή ;

... Δεν διευκρινίζεται πουθενά ο τρόπος υπολογισμού των ενεργειακών αναγκών της εκμετάλλευσης και συνεπώς το μέγεθος της Α.Π.Ε .

9.    Για την Εξοικονόμηση Ύδατος:
... Ο τύπος υπολογισμού της βαθμολογίας πριμοδοτεί τους μεγάλους παραγωγούς – κατόχους μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων εισάγοντας συντελεστή 0,02/στρ.
Ένας μικρότερος παραγωγός πχ των 20 στρ/των ο οποίος επιθυμεί την αντικατάσταση του δικτύου άρδευσης , στο σύνολο της εκμ/σης του , σε αυτά το 20 στρ/τα  ευρίσκεται σε δυσμενή  θέση .
... Πως είναι δυνατό να γίνει αξιολόγηση προτεινόμενου συστήματος άρδευσης σε δενδρώδεις  καλλιέργειες , με  σύστημα αναφοράς το «κανόνι»  ;
...Πριμοδοτούνται οι υδατοδεξαμενές οι οποίες αποτελούν πολύ εξειδικευμένη περίπτωση και σχετίζεται  άμεσα  με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των αγροτεμαχίων και δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί από την μεγάλη κατηγορία επενδυτών όσο και να το επιθυμούν.

10.     Ενεργειακά  φυτά  και ανάλογες καλλιέργειες δεν υπάρχουν σε όλες τις περιοχές της χώρας ώστε  να αποτελούν διαβατήριο εισόδου στο πρόγραμμα .
Άλλωστε η επέκταση αυτών ,σε περιόδους αυξημένων επισιτιστικών αναγκών   αποτελεί στρατηγική επιλογή της χώρας;

11.     Τέλος  να επισημάνουμε επίσης ότι στη Λακωνία δεν έχουμε λίμνες , ώστε οι παραγωγοί μας να αναλάβουν   δράσεις  προστασίας  τους  και να πριμοδοτηθούν .
Δεν μπορεί λοιπόν η προστασία των λιμνών να αποτελεί γενικό  κριτήριο  βαθμολόγησης .

...Κύριε Υπουργέ,
...Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι ορισμένες πλευρές του προγράμματος , θα πρέπει να ελεγχθούν , να σταθμιστούν εκ νέου και να αναθεωρηθούν .
...Θεωρούμε ότι είναι ανάγκη  με την πολιτική γενναιότητα που σας διακρίνει να λάβετε μέτρα ώστε:
-  Να εκδοθούν  άμεσα  τα υλικά που εκκρεμούν
-  Να αποσυρθεί και να επαναδιατυπωθεί η λίστα με  τα κριτήρια βαθμολόγησης
-  Να προχωρήσει δημόσια διαβούλευση  και τεχνική ανάλυση ανα Περιφέρεια ώστε
    να  διατυπωθούν προτάσεις από τους εμπλεκόμενους
-  Να δοθεί παράταση στο πρόγραμμα ώστε να υπάρξει η χρονική ευχέρεια τόσο για την υιοθέτηση αλλαγών όσο και την ενσωμάτωση νέων θέσεων .

...Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες... "
.(Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Γεωπόνων Λακωνίας) 

Δεν υπάρχουν σχόλια: