Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Πανελλήνια συνάντηση για τις ανεμογεννήτριες στην Αθήνα.

27 Φεβρουαρίου 2011.
Το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση, μετά από αυτή της 5ης Δεκεμβρίου, με θέμα το μέγιστο δυνατό συντονισμό των δράσεων των συλλογικοτήτων, που αντιδρούν στο σχέδιο αθρόας εγκατάστασης αιολικών σταθμών (ΑΣΠΗΕ) στην ελληνική ύπαιθρο. Συνδυάστηκε με την "Ημερίδα για το τοπίο", που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία, την προηγούμενη ημέρα, (Παρασκευή)...Στην δεύτερη αυτή συνάντηση έλαβαν  μέρος φίλοι και συναγωνιστές από τη Βοιωτία, την Εύβοια, τη Λευκάδα, τα νησιά του Αιγαίου, την Αιτωλοακαρνανία και τα Βάτικα Λακωνίας....
...Η συμμετοχή στη συνάντηση ήταν πολύ χαμηλότερημικρότερη, από αυτή του Δεκεμβρίου, επομένως συλλογικές και οριστικές αποφάσεις δεν ήταν δυνατόν να ληφθούν. Παρ’ όλα αυτά, η επιτακτική ανάγκη για άμεση συντονισμένη δράση οδήγησε σε μια εκτεταμένη συζήτηση για το τι μορφή μπορεί να έχει ο συντονισμός, σε ποια βάση μπορεί να γίνει και ποια άμεσα πρακτικά βήματα μπορούμε να κάνουμε.
...Συμφωνήθηκε οι σκέψεις που διατυπώθηκαν, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, να κατατεθούν με τη μορφή ενημέρωσης και προτάσεων  στις συλλογικότητες και τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, με σκοπό να πραγματοποιηθεί μια νέα συνάντηση, στις 8 Μαρτίου, στην Αθήνα, όπου και θα παρθούν οι οριστικές αποφάσεις. 
...Μέχρι τότε....
...Όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη χρονική δυνατότητα να συζητήσουν, να αποφασίσουν για τη συμμετοχή τους ή όχι και να εμπλουτίσουν τον προβληματισμό και με τις δικές τους σκέψεις και προτάσεις.   

***Παραθέτουμε συνοπτικά τα βασικά σημεία – προτάσεις: 
...Αναγκαίο στοιχείο είναι η συμφωνία σε ένα ελάχιστο πλαίσιο διαπιστώσεων και στόχων για τα ζητήματα της αιολικής ενέργειας και του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται. Το πλαίσιο αυτό είναι προφανές ότι δεν μπορεί να καλύψει πλήρως όλες τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν, μπορεί, όμως, να συνενώσει όλες τις προσπάθειες σε ένα συνεκτικό μέτωπο αγώνα, για τα κύρια προβλήματα που μας απασχολούν όλους. Το πλαίσιο αυτό παρατίθεται στη συνέχεια. 
...Συγκρότηση ενός χαλαρού δικτύου επικοινωνίας και συντονισμού δράσεων με ένα «επιχειρησιακό» συντονιστικό όργανο, που θα φροντίζει την υλοποίησης των αποφάσεων στα ενδιάμεσα διαστήματα των συναντήσεων. Διατυπώθηκε και η σκέψη για τη συγκρότηση ομοσπονδίας φορέων, από τους φορείς και τις συλλογικότητες που έχουν νομική μορφή.   
...Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού φόρουμ επικοινωνίας – συντονισμού σε σχέση με τα θέματα των ΑΣΠΗΕ. Να εξεταστεί η δυνατότητα λειτουργίας και ενός ιστότοπου αναφοράς. 
...Επισημάνθηκε και πάλι η ανάγκη ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών για το ζήτημα και τις εξελίξεις γύρω από αυτό, μέσω ανοιχτών εκδηλώσεων, με συμμετοχή εκπροσώπων, όπου αυτό είναι δυνατόν, από άλλες περιοχές της χώρας για να τονιστεί και να ενισχυθεί ο πανελλαδικός χαρακτήρας της (που ελπίζουμε να αποκτήσει) 
...Χρήσιμη θα ήταν η αύξηση της πολιτικής πίεσης των συλλογικοτήτων προς τους φορείς εξουσίας, υπηρεσίες κτλ. ...Αυτή θα μπορεί να γίνει με φυσική παρουσία – παραστάσεις σε δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, συναντήσεις με αρμόδιες υπηρεσίες, επιστολές κτλ.

...Τέλος, έγινε αποτίμηση της Ημερίδας για το Τοπίο, σε σχέση με την εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ. Κοινή διαπίστωση ήταν ότι ο προβληματισμός για τις εγκαταστάσεις ΑΣΠΗΕ έχει εξαπλωθεί σε αρκετούς τομείς (ακαδημαϊκούς, καλλιτεχνικούς, νομικούς). 
...Η διατήρηση της δικτύωσης με αυτούς τους κύκλους μπορεί να βοηθήσει στην ευρύτερη διάχυση των θέσεών μας σε πολύ περισσότερο κόσμο. Γενικότερα, η Ημερίδα συγκέντρωσε αρκετό κόσμο που παρέμεινε μέχρι αργά για συζήτηση και τοποθέτηση, με κύριο θέμα προβληματισμού τις αρνητικές συνέπειες των εγκαταστάσεων ΑΣΠΗΕ στο τοπίο, το φυσικό περιβάλλον, αλλά και τις τοπικές οικονομίες...."

***Ακολουθεί κείμενο βασικών σημείων - θέσεων, τα οποία προτείνονται να αποτελέσουν τη βάση της συγκρότησης του πανελλαδικού σχήματος συντονισμού δράσεων: 
***Κείμενο διαμαρτυρίας ενάντια στην πολιτική ΑΠΕ
"...Όσοι υπογράφουμε το παρακάτω κείμενο (φορείς, συλλογικότητες και μεμονωμένοι πολίτες), διαπιστώνουμε τα εξής: 
...Την πρωτοφανή απειλή που αποτελεί η αθρόα και ασχεδίαστη εξάπλωση πολυάριθμων αιολικών σταθμών παραγωγής αιολικής ενέργειας, αποτελούμενων από χιλιάδες ανεμογεννήτριες (Α/Γ) άνω των 100 μέτρων ύψους, για το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της χώρας.
...Το γεγονός ότι η πολιτική μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ουδόλως έχει προσαρμοστεί στα ελληνικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά δεδομένα. Αντιθέτως, αποτελεί απλή μεταφορά της γερμανικής νομοθεσίας, όπου οι Α/Γ και οι γύρω από αυτές βιομηχανικού τύπου εγκαταστάσεις (καλώδια, πυλώνες, υποσταθμοί, υποβρύχια καλώδια κ.ά.) αποτελούν πια καθοριστικούς παράγοντες διαμόρφωσης πολιτικής , ενώ η χώρα μας θα μπορούσε, ως όφειλε, να προτείνει ένα σχέδιο τήρησης των δεσμεύσεων του Κυότο προσανατολισμένο στην εξοικονόμηση και στη μόνωση των κτιρίων, που θα τόνωνε την εθνική οικονομία, αντί να εισάγει τεχνολογία με δανεικά 
...Τα πενιχρά οφέλη εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα είναι πρόσκαιρα, στο πλαίσιο ενός συστήματος που δεν μπορεί να υφίσταται αν η ζήτηση δεν αυξάνει συνέχεια...
...Είναι αδιανόητο να καταστρέφονται ποιοτικά μοναδικά και αναντικατάστατα χαρακτηριστικά, όπως η βιοποικιλότητα και το τοπίο, για  αμφίβολα ποσοτικά οφέλη (θυσία μη υποκαταστάσιμου για υποκαταστάσιμο)...
...Η αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, που ισοδυναμεί με άδικη έμμεση φορολόγηση, θα επιβραδύνει με μη λελογισμένο τρόπο την ήδη πάσχουσα εθνική οικονομία...
...Το όλο εγχείρημα καθορίζεται από την φιλοσοφία του εύκολου κέρδους, με αποτέλεσμα το μέγεθος των αιτήσεων να ξεπερνούν το δεκαπλάσιο του στόχου που έχει τεθεί, το μέγεθος των εγκαταστάσεων που έχουν, ήδη, άδεια παραγωγής είναι τριπλάσιο του στόχου...
...Τα κινήματα διαμαρτυρίας, σε όλο τον κόσμο, πληθαίνουν και τεκμηριωμένα  απαιτούν το σταμάτημα της εξάπλωσης των Α/Γ...

***Με βάση τα παραπάνω, ζητάμε το άμεσο πάγωμα της στρεβλής και καταστροφικής αυτής διαδικασίας και την τήρηση των παρακάτω παραμέτρων, στο πλαίσιο ενός νέου σχεδιασμού, από μηδενική βάση και από ανεξάρτητους φορείς: 
...Ανάλυση κόστους – οφέλους, για κάθε πολιτική μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα και ιεράρχησή τους. 
...Οικονομικοτεχνικό σχεδιασμό, που να κάνει μια συνολική εκτίμηση των θετικών και των αρνητικών των ΑΠΕ και των Α/Γ, ειδικότερα, και να προσδιορίζει ακριβώς αν και κατά πόσο το ισοζύγιο είναι θετικό ή όχι, προσδιορίζοντας μάλιστα το σημείο εκείνο της διείσδυσης πέραν του οποίου δεν συμφέρει να στοχεύουμε. 
...Ουσιαστικό χωροταξικό σχεδιασμό, όπου: 
...Θα είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαιτερότητες ανά την επικράτεια...
...Θα προκύπτει από διευρυμένη και ουσιαστική κοινωνική συμμετοχή...
...Θα προκύψει ανεξάρτητα από τις αιτήσεις και τα συμφέροντα των επενδυτών...
...Θα αποκλείει εκ προοιμίου τις τεράστιες προτεινόμενες μηχανές...
...Θα εξαιρεί περιοχές με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά (NATURA, IBA, Τοπία κ.ά.) βασιζόμενη στην αρχή της προφύλαξης..."...

Δεν υπάρχουν σχόλια: