Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης...

21 Φεβρουαρίου 2011.
Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, θα υποκαταστήσουν σταδιακά το θεσμό του εποχικού πυροσβέστη, όπωςδηλώνει, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής, τον ανεξάρτητο βουλευτή Φώτη Κουβέλη, με έγγραφο του που διαβιβάστηκε στη Βουλή σε απάντηση σχετικής ερώτησης του βουλευτή...
...Η πρόνοια για τη δημιουργία ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού μέσα στο Πυροσβεστικό Σώμα, τους «πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης», έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», η ψήφιση του οποίου εκκρεμεί.
...Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης θα έχουν ως κύριο καθήκον τη δασοπυρόσβεση και τη δασοπροστασία. Θα επικουρούν, όμως, παράλληλα το πυροσβεστικό προσωπικό και σε όλα τα λοιπά καθήκοντά του, στην άσκηση των οποίων παρατηρούνται σήμερα αδυναμίες, λόγω των μεγάλων ελλείψεων στο προσωπικό αυτό.
...Όπως αναφέρει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη «με τη ρύθμιση αυτή το Πυροσβεστικό Σώμα μπορεί έτσι να καλύψει με επάρκεια πολλές από τις ελλείψεις του, ενώ παράλληλα, θα επιλυθούν πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στον τομέα της δασοπυρόσβεσης και έχουν αποκτήσει πολύτιμη σχετική εμπειρία».
...Η πρόσληψη θα γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια ενώ η σχετική διαδικασία θα διενεργείται υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της ανεξάρτητης επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχει και εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ, αναφέρει επίσης ο κ. Παπουτσής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: