Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Αρχίζει η απογραφή των δικαιούχων του κοινωνικού τουρισμού.

9 Μαρτίου 2011.
Αρχίζει από σήμερα, Τετάρτη, η απογραφή των δικαιούχων του κοινωνικού τουρισμού για το 2011...Φέτος, το πρόγραμμα απευθύνεται σε 570 χιλιάδες άτομα, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του θα ανέλθει σε 62,7 εκατ. ευρώ, ενώ συμμετέχουν περισσότερα από 2.500 καταλύματα, (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κ.λ.π.)....

...Φέτος, για πρώτη φορά, θα χρησιμοποιηθεί online εφαρμογή που δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό, για να διαπιστωθεί αν ο πολίτης που προσέρχεται για απογραφή είναι δικαιούχος παροχών και αν έχει τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων ...

***Η απογραφή θα γίνει με κριτήρια εισοδήματος για όλους, τα οποία είναι:

α. Μεμονωμένοι δικαιούχοι με ατομικό/οικογενειακό εισόδημα 17.000 ευρώ....

β. Δικαιούχοι δύο άτομα με οικογενειακό εισόδημα 25.000 ευρώ....

γ. Δικαιούχοι τρία άτομα με οικογενειακό εισόδημα 33.000 ευρώ....

δ. Δικαιούχοι τέσσερα άτομα (όχι πολύτεκνοι) με οικογενειακό εισόδημα 41.000 ευρώ....

ε. Πολύτεκνοι δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα 50.000 ευρώ....
***Ποιοί είναι δικαιούχοι δελτίων του κοινωνικού τουρισμού... 

... Εργαζόμενοι: που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και έχουν πραγματοποιήσει 100 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2010.
...Οι εργαζόμενοι σε οικοδομικές εργασίες που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΕΕ και έχουν πραγματοποιήσει 75 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2010.
...Οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες (που έχουν στη ζωή έναν γονέα) που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΕΕ και έχουν πραγματοποιήσει 50 ημέρες εργασίας ή επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2010.

... Συνταξιούχοι: όσοι το τελευταίο πριν τη συνταξιοδότησή τους διάστημα ήταν ασφαλισμένοι σε φορέα κύριας ασφάλισης και κατέβαλαν εισφορές υπέρ ΟΕΕ για τουλάχιστον 1.500 ημέρες εργασίας.
...Oσοι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας στον κλάδο ασφάλισης κατά του κινδύνου της ανεργίας σε προηγούμενο της συνταξιοδότησής τους φορέα.
...Εξαιρούνται όσοι έκαναν αυτασφάλιση προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ημέρες εργασίας.... Γι' αυτούς απαιτούνται 4.000 ημέρες εργασίας για κλάδο κατά του κινδύνου της ανεργίας...(Ν.Π.).

Δεν υπάρχουν σχόλια: