Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Η Παρέμβαση Πολιτών Σπάρτης για την αναπτυξιακή πρόταση του δήμου.

9 Μαρτίου 2011.
Με 51 υπογραφές μελών της και φίλων, η "Παρέμβαση Πολιτών Σπάρτης", ζητά να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο,
προ Ημερήσιας Διάταξης,  η αναπτυξιακή πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον νέο "Καλλικρατικό Δήμο...Τι αναφέρει η Παρέμβαση : 
"...Επισημαίνοντας τον ορατό κίνδυνο να εγκλωβιστεί το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης σε μια διεκπεραιωτική διαδικασία απλής προσαρμογής στο θεσμικό πλαίσιο του Καλλικράτη , αφήνοντας στο περιθώριο την άσκηση πολιτικής, παρακαλούμε όπως σύμφωνα με το άρθρο 215/παρ.3 του Ν. 3463/2006, φέρετε προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης, ως θέματα ΗΔ, την παρακάτω πρόταση..."
***H aναπτυξιακή πρόταση για το Δήμο...

"...Ως Παρέμβαση Πολιτών Σπάρτης κρίνουμε ότι η σύνταξη Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος έργων κι Επιχειρησιακού Σχεδίου δεν μπορέι να γίνει χωρίς τη σαφή αποτύπωση αναπτυξιακής πρότασης για το δήμο.
...Τα πολλά και μεγάλα προβλήματα του νέου δήμου Σπάρτης (οικονομικός μαρασμός, υπανάπτυξη, προστασία περιβάλλοντος, πολεοδόμηση - δόμηση - χρήσεις γης και χώρων, κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση, υγεία, αθλητισμός, τουρισμός, υποδομές, οικονομική και αγροτική ανάπτυξη, κοινόχρηστοι χώροι, κλπ) δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν χωρίς την αποτύπωση των βασικών στρατηγικών επιλογών πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η αναπτυξιακή οργάνωση και η πολιτική του δήμου.
Η πολυπλοκότητα, η πολυμορφία και η διαστρωμάτωση του νέου δήμου (οικονομική, χωροταξική, κοινωνική, επαγγελματική, οικιστική, περιβαλλοντική, πολιτιστική, κλπ), αλλά και οι ανισότητες μεταξύ των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων επιβάλλουν όπως το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης προχωρήσει άμεσα σε διαδικασίες συμμετοχικού χαρακτήρα για το σχεδιασμό, τη χάραξη προτεραιοτήτων και την παρέμβασή του.
......Για να προχωρήσει ο δήμος Σπάρτης προς τα εμπρός, χρειάζεται επεξεργασμένη δημοτική αντίληψη, η οποία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς διαδικασίες λαϊκής συμμετοχής.
...Ο δήμος πρέπει να ξεπεράσει το ρόλο του απλού διαχειριστή-διεκδικητή και ν’ αναλάβει δραστηριότητες οικονομικού-αναπτυξιακού χαρακτήρα, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά στη διαχείριση της τοπικής κοινωνίας, λειτουργώντας ως αναπτυξιακή μονάδα.."....

Δεν υπάρχουν σχόλια: