Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Συνεδρίαση και αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.

3 Μαρτίου 2011.
Συνεδρίασε στις 28 Φεβρουαρίου, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπό την προεδρία της κας. Νικολάκου Κωνσταντίνας, η οποία είναι και πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής...Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, που λάβαμε χθες συζητήθηκαν διάφορα θέματα, μερικά εκ των οποίων ήσαν εκτός ημερησίας διάταξης...
...Τα θέματα που συζητήθηκαν προ ημερησίας διάταξης είναι : 
 1...Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Πελοποννήσου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την δικάσιμο αυτού στις 16/3/2011 σε υπόθεση που αφορά την αγωγή του Νομικού Συμβούλου ΠΕ Κορινθίας...Η Οικονομική Επιτροπή, ...Ορίζει ...τον κ.Σάββα- Μάριο Μαρινάκο- Καλαϊτζίδη δικηγόρο Κορίνθου... 
2....Έγκριση εφαρμογής προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2011 ΠΕ Κορινθίας-Διαγωνισμός για την ανάδειξη εργολάβων Δακοκτονίας – Ορισμός επιτροπών για το έτος 2011...

Α) ...Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2011 ΠΕ Κορινθίας
Β) ...Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την διενέργεια διαγωνισμού εργολάβων Δακοκτονίας ...
...Γ) Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης και σύνταξης των όρων της διακήρυξης
Δ)... Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την συγκρότηση επιτροπής
μειοδοτικού επιλογής ψεκασμώνδιενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του
3.Έγκριση φιλοξενίας εκπροσώπων του ΕΣΕΠΑ......
...Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης φιλοξενίας δυο (2) στελεχών της ΕΣΕΠΑ με την προϋπόθεση να συσταθεί επιτροπή Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να έρθουν σε επαφή με τα αρμόδια στελέχη της ΕΣΕΠΑ
 
4....Έγκριση Διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΠΕ Αργολίδας έτους 2011και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού
75
Α)Εγκρίνει την διενέργεια διαγωνισμού Β)Συγκροτεί επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού
α/α
***Τα θέματα που συζητήθηκαν ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ...
..
1.Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας κ. Δέδε Γεώργιου

Εγκρίνει την μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας.
 
...2....Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού ανάθεσης, με σύμβαση έργου, της καθαριότητας των Υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας

1)Εγκρίνει κατά πλειοψηφία το πρακτικό του διαγωνισμού 
...2)Κατακυρώνει κατά πλειοψηφία το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.,
...3) αποφασίζει κατά πλειοψηφία όπως η αρμόδια υπηρεσία ζητεί από την αναθέτουσα εταιρεία αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης πληρωμής των εργαζομένων μέσω λογαριασμού Τραπέζης καθώς και την ασφαλιστικής τους κάλυψης.
 
...3.Έγκριση της προμήθειας χαλιών,
...Εγκρίνει την προμήθεια
κουρτινών και λοιπών ειδών για το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας
 
...4....Έγκριση της σκοπιμότητας προμήθειας και εργασιών τοποθέτησης εξοπλισμού επέκτασης και προγραμματισμού του τηλεφωνικού κέντρου της Δ/νσης Εμπορίου καθώς και της σχετικής δαπάνης...

Εγκρίνει Α)την σκοπιμότητα προμήθειας και εργασιών τοποθέτησης εξοπλισμού επέκτασης και προγραμματισμού του τηλεφωνικού κέντρου της Δ/νσης Εμπορίου β) την δαπάνη για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών
 
...5.Έγκριση της σκοπιμότητας της μελέτης του ΟΤΕ ΑΕ στο σύνολό της για την παροχή Ολοκληρωμένων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Πρόσβασης στο IP VPN καθώς και της σχετικής δαπάνης
...Εγκρίνει: α) την σκοπιμότητα της μελέτης του ΟΤΕ ΑΕ στο σύνολό της β) την δαπάνη που απαιτείται για την υλοποίηση της ανωτέρω πρότασης
 
...6....Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών της γέφυρας Καμαρίτσα του ποταμού Αλφειού Ν. Αρκαδίας», προϋπολογισμού: 860.000€ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 426...
...Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην εταιρεία «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ»
 
...7....Έγκριση προμήθειας και εγκατάστασης του ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται ώστε οι μηχανογραφικές εφαρμογές να λειτουργήσουν με ασφάλεια μέσω δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ στην Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Αρκαδίας

...Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προμήθεια και εγκατάσταση του ειδικού εξοπλισμού από την εταιρεία BULL...
 
...8.Έγκριση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της ΠΕ Μεσσηνίας σχολικού έτους 2010- 2011...
Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τα νέα δρομολόγια
 
...9....Τροποποίηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών ΣΜΕΑ ΠΕ Μεσσηνίας σχολικού έτους 2010-

...Εγκρίνει την τροποποίηση δρομολογίου 2011...

...10....Τροποποίηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών ΣΜΕΑ ΠΕ Μεσσηνίας σχολικού έτους 2010- 2011
Εγκρίνει την τροποποίηση του δρομολογίου
 
...11....Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Μεσσηνίας σχολικού έτους 2010-2011
Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση των δρομολογίων
 
...12....Έγκριση προμήθειας καρτών κινητού τηλεφώνου για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Κορινθίας...Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την αναβολή συζήτησης του θέματος...
 
...13....Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να ασκήσει ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά της αρ. 20/2011 διαταγής πληρωμής του Γρηγόρη Νανόπουλου...
...Ορίζει τον κ. Λαπιώτη Φώτη, δικηγόρο Καλαμάτας
 
...14....Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σε υπόθεση απαίτησης πληρωμής λογαριασμού των μελετητών «DELCO ΕΠΕ» και Παύλου Σεργιανίδη ως αναδόχων μελέτης
...Αποφασίζει την αναβολή συζήτησης του θέματος
 
...15....Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας κατά τη δικάσιμο αυτού στις 16/3/2011 σε υπόθεση που αφορά προσφυγή του Αλέξανδρου Κολλιόπουλου κ.λ.π.
...Ορίζει τον κ. Πανταζόπουλο Φώτη, δικηγόρο Καλαμάτας
 
...16....Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο αυτού στις 12/4/2011 σε υπόθεση που αφορά προσφυγή της «Γ. Καραντάνης & ΣΙΑ ΕΕ».
...Ορίζει την κ. Γατσοπούλου Βασιλική, δικηγόρο Τρίπολης
 
...17....Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Πελοποννήσου ενώπιον του...
...Ορίζει τον κ. Μπουντή Κων/νο, δικηγόρο, ,Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο αυτού στις 12/4/2011 σε υπόθεση που αφορά αγωγή Κοσμόπουλου Γεωργίου κ.λ.π.
 
...18....Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο αυτού στις 12/4/2011 σε υπόθεση που αφορά αγωγή Αγγελόπουλου Θεόδωρου κ.λ.π.
Ορίζει την κ.Αγγελοπούλου Ειρήνη, δικηγόρο Τρίπολης...

Δεν υπάρχουν σχόλια: