Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

Η Ελλάδα υπέγραψε το πρωτόκολλο κατά των βασανιστηρίων .

5 Μαρτίου 2011.
Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, πρέσβης Αναστάσης Μητσιάλης, υπέγραψε χθες το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (Optional Protocol to the Convention against Torture - OPCAT).

...Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο είχε υιοθετηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2002, κατά τη διάρκεια της 57ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και τέθηκε σε ισχύ στις 22 Ιουνίου 2006.
...Στόχος του Πρωτοκόλλου είναι η δημιουργία ενός συστήματος τακτικών επισκέψεων από ειδικές ανεξάρτητες και εθνικές επιτροπές σε μέρη όπου παρατηρούνται περιστατικά στέρησης ελευθεριών, ώστε να προλαμβάνεται κάθε μορφή βασανισμού και σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.
...Παράλληλα, προβλέπει την ίδρυση μιας Υποεπιτροπής Πρόληψης, η οποία θα αποτελείται από 25 μέλη και θα εργάζεται μέσα στο πλαίσιο της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές της εμπιστευτικότητας, της αμεροληψίας, της μη επιλεκτικότητας, της καθολικότητας και της αντικειμενικότητας.
...Επιπλέον, κάθε κράτος που έχει υπογράψει το Πρωτόκολλο, οφείλει το πολύ μέσα σ’ ένα χρόνο από την επικύρωσή του να προχωρήσει στη δημιουργία ενός ή περισσοτέρων ανεξάρτητων μηχανισμών πρόληψης σε εθνικό επίπεδο και να εγγυάται την ανεξαρτησία της λειτουργίας του μηχανισμού και των εργαζομένων σ’ αυτό, όπως επίσης και να τους παρέχει, μεταξύ άλλων, πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους φυλακισμένους και τους όρους κράτησής τους, πρόσβαση στους χώρους κράτησης κλπ.
...Για να εφαρμοστεί το Πρωτόκολλο στην Ελλάδα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία επικύρωσής του από το Ελληνικό Κοινοβούλιο....(ΑΠΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: