Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

"Η Ευρώπη είναι σε λάθος χέρια..."

5 Μαρτίου 2011.
«...Η Ευρώπη είναι σε λάθος χέρια...» τιτλοφορείται η διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (ΕΣΚ), η οποία υιοθετήθηκε κατά την σημερινή σύνοδο των ηγετών του στην Αθήνα...o
επεξηγηματικός υπότιτλος της διακήρυξης είναι «...η εναλλακτική πρόταση μας σε μια Συντηρητική Ευρώπη: στρατηγική για την απασχόληση, ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο...» και στην εισαγωγική παράγραφο του κειμένου, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές τονίζουν την κρισιμότητα της συγκυρίας στην οποία βρίσκεται η Ευρώπη και επικρίνουν τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς ότι θυσιάζουν τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αρχές -της αλληλεγγύης και της κοινής μοίρας- θέτοντας κράτη και πολίτες σε ανταγωνισμό μεταξύ τους....
...Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές επικρίνουν τους Συντηρητικούς για τις προτάσεις τους που θεμελιώνονται στην επιθυμία τους να θεσμοθετήσουν την λιτότητα και να κατεδαφίσουν τα κοινωνικά μοντέλα και τα ασφαλιστικά συστήματα.
«...Παρά τις ενδείξεις των τελευταίων 30 μηνών, ο σκοπός εξακολουθεί να είναι ο ίδιος: Οι απλοί άνθρωποι να πληρώσουν για την αποτυχία των αγορών. Η Ευρώπη είναι σε λάθος χέρια» αναφέρει η διακήρυξη των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.
...Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές αναφέρουν πως το ΕΣΚ έχει ξεκάθαρη, κοινωνικά υπεύθυνη και οικονομικά αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση για την ανάπτυξη, την απασχόληση και ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, προσθέτοντας ότι «είμαστε το κόμμα που αντιλαμβάνεται πως για την κρίση δεν ευθύνονται ούτε οι πολίτες, ούτε το κοινωνικό κράτος, αλλά οι άπληστες, ανεύθυνες πολιτικές των συντηρητικών κυβερνήσεων σε ορισμένα κράτη μέλη στο πρόσφατο παρελθόν και οι ανεξέλεγκτες αγορές...».
 
***Η πρόταση του ΕΣΚ αποτελείται από πέντε άξονες με πρώτον εκείνο της ανάπτυξης, όπου οι Σοσιαλιστές υποστηρίζουν την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ως προϋπόθεση της ανάπτυξης, τονίζοντας, ταυτόχρονα, ότι η ευρωπαϊκή οικονομία δεν θα γίνει ανταγωνιστικότερη με την μείωση μισθών και υποβάθμιση του επιπέδου ζωής.
...Το ΕΣΚ θεωρεί πως η οικονομία χρειάζεται μια πραγματική ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, στρατηγική για συνδυασμένες επενδύσεις και κανόνες για μια οικονομία εξυπνότερη, πιο πράσινη και συμμετοχική.
...Ο δεύτερος άξονας της πρότασης του ΕΣΚ αφορά την αύξηση των θέσεων απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου. 
...Το ΕΣΚ θεωρεί αναγκαία την σύναψη ενός Ευρωπαϊκού Συμφώνου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προόδου που θα δημιουργεί νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας και θα καταπολεμά τις ανισότητες, ενώ κεντρικό σημείο αυτού του Συμφώνου θα είναι η εξασφάλιση της ισότητας των φύλων.
...Επίσης το ΕΣΚ θεωρεί ότι τα κράτη χρειάζονται ένα τέτοιο οικονομικό περιβάλλον που να τους επιτρέπει να επενδύσουν σε καλύτερη εκπαίδευση, σε καινοτομία και σε τομείς που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας όπως οι πράσινες τεχνολογίες και η υγεία.
...Ο τρίτος άξονας της πρότασης του ΕΣΚ αφορά τη δίκαιη ανάπτυξη, ενώ υποστηρίζεται πως με στρατηγικές επενδύσεις είναι δυνατόν να εξέλθουν οι χώρες από την κρίση απασχόλησης και να δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο δίκαιης ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας και νέα οικονομικά εργαλεία, όπως ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και ο φόρος άνθρακα.
...Αυτά τα εργαλεία εκτιμούν οι Σοσιαλιστές θα επιφέρουν πρόσθετες πηγές για επενδύσεις και θα επιτρέψουν την δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών.
...Ο τέταρτος άξονας της πρότασης των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, αφορά τη διαχείριση του χρέους της Ευρωζώνης και τη βελτίωση του οικονομικού πυλώνα της Ευρώπης με δίκαιο τρόπο.
...Το ΕΣΚ υποστηρίζει πως η χρηματοδότηση επενδύσεων για νέες θέσεις εργασίας είναι μέρος της απάντησης σε αυτό το πρόβλημα, καθώς η βελτίωση της οικονομίας και η δημιουργία θέσεων εργασίας θα βελτιώνει τα φορολογικά έσοδα και θα μειώνει τα κρατικά έξοδα. 
...Ταυτόχρονα οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές θεωρούν πως πρέπει να δράσουν περισσότερο για τη συγκεκριμένη κατάσταση στην ευρωζώνη, όπου η έλλειψη ενός επαρκώς ανεπτυγμένου οικονομικού πυλώνα έχει επιτρέψει την δράση κερδοσκόπων.
...Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές τονίζουν την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης ενός πραγματικά αποτελεσματικού μηχανισμού οικονομικής διάσωσης για την Ευρωζώνη.
...Ο πέμπτος άξονας της πρότασης του ΕΣΚ αφορά την οικονομική μεταρρύθμιση της ΕΕ, και τονίζεται ότι η ΕΕ είναι μια «φανταστική» ευκαιρία για τους πολίτες της και τα κράτη-μέλη της, αλλά επισημαίνεται ότι απαιτείται η αλλαγή των κανόνων διακυβέρνησης της Ένωσης και πριν απ’ όλα της οικονομικής διακυβέρνησης.
...Το ΕΣΚ εκτιμά πως η οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ δεν πρέπει να παγιδεύσει την Ένωση σε ένα καθοδικό μονόδρομο, καθώς απαιτούνται έξυπνοι οικονομικοί κανόνες που αφήνουν χώρο και για επενδύσεις και για αναδιανεμητικές πολιτικές

Δεν υπάρχουν σχόλια: