Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Τα επιμελητήρια των πυρόπληκτων νομών για τον Αναπτυξιακό νόμο 3299/2004.

3 Μαρτίου 2011.

Επιστολή προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, με την οποία τα Επιμελητήρια των πυρόπληκτων νομών εκφράζουν την έκπληξη και απορία τους, για την πρόθεση του Υπουργείου Πε. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας να περικόψει ποσοστό ενίσχυσης κατά 10% από τους επενδυτές που είχαν υποβάλλει επενδυτικές προτάσεις στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004.

Διαβάστε την επιστολή:


Θέμα: «Επενδυτικές προτάσεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004»

Κύριε Υπουργέ,

Με έκπληξη και απορία πληροφορηθήκαμε τις προθέσεις του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας να περικόψει ποσοστό ενίσχυσης κατά 10% από τους επενδυτές που είχαν υποβάλλει επενδυτικές προτάσεις στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004.
Η Περ. Πελοποννήσου είναι αυτή που θίγεται από την απόφαση αυτή, αφού επλήγη ανεπανόρθωτα από τις πυρκαγιές του 2007 και ως αντιστάθμισμα της κατάστασης αυτής οι επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν σε πυρόπληκτες περιοχές μετατάχθηκαν στην Κατηγορία 1 με το μεγαλύτερο ποσοστό ενίσχυσης.
Δυόμισι χρόνια μετά, πολλές από τις επιχειρήσεις που υπέβαλαν επενδυτικές προτάσεις στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, δεν έχουν αξιολογηθεί από τις αρμόδιες γνωμοδοτικές επιτροπές, χωρίς να ευθύνονται οι ίδιες.
1. Αντιμετωπίζονται με άνισα κριτήρια επενδυτικές προτάσεις που υπεβλήθησαν με το ίδιο καθεστώς δημιουργώντας ζητήματα ισονομίας και ισοπολιτείας.
2. Οι επενδυτικές προτάσεις βαθμολογήθηκαν και αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα με ποσοστό χρηματοδότησης 60%. Μετά την αναδιαμορφώσει του ποσοστού σε 50% πόσες από αυτές θα είναι βιώσιμες?
3. Το χρηματικό κόστος που καλείται να καταβάλλει το Υπουργείο είναι ασήμαντο συγκρινόμενο με την αφερεγγυότητα και την αναξιοπιστία που εμφανίζει υιοθετώντας τέτοιες πρακτικές.
4. Η περικοπή του ποσοστού χρηματοδότησης από 60% σε 50% δυόμισι χρόνια μετά δεν μπορεί να τεκμηριωθεί με κανένα νόμο ή απόφαση, ενώ αντίστοιχα ο Αναπτυξιακός Νόμος Αρθρο 7, προέβλεπε ότι η επιλεξιμότητα θα δινόταν σε δέκα (10) ημέρες και η γνωμοδότηση της υπηρεσίας περί υπαγωγής ή μη θα δινόταν εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

Τριάντα (30) μήνες μετά, συζητάμε το "κούρεμα" της επιχορήγησης κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.

Καταλήγοντας, θεωρούμε ότι ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να αλλάζει μονομερώς και μεταγενέστερα το πλαίσιο συνεργασίας στο πλαίσιο του οποίου έχουν προγραμματιστεί επε δύσεις και έχουν δαπανηθεί χρήματα με κίνδυνο φυσικά των ακύρωση των και ελπίζουμε με την παρέμβαση σας να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα μας.


Τα Επιμελητήρια πυρόπληκτων νομών

Αρκαδίας  Πρόεδρος Ιωάννης Μπουντρούκας
Αχαΐας Πρόεδρος Κων/νος Αντζουλάτος
Εύβοιας Πρόεδρος Παναγιώτης Σιμώσεις
Ηλείας Πρόεδρος Άγγελος Αγγελόπουλος
Λακωνίας Πρόεδρος Κων/νος Κων/νος Πάδης
Μεσσηνίας Πρόεδρος Γιώργος Καραμπάτος

Δεν υπάρχουν σχόλια: