Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Υπουργική απόφαση για ασφαλή διέλευση των πεζών.

14 Φεβρουαρίου 2011.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ασφαλή διέλευση των πεζών, κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που υπέγραψαν η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, και ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημήτρης Ρέππας.
......Σύμφωνα με τις διατάξεις, στη διάρκεια εκτέλεσης οποιωνδήποτε εργασιών θα πρέπει να προφυλάσσεται η ασφαλής διέλευση των οχημάτων, των πεζών και ειδικά των ατόμων με αναπηρία. Έτσι, τίθενται κανονισμοί και επιβάλλεται η λήψη μέτρων στις περιπτώσεις εγκατάστασης εργοτάξιου σε κοινόχρηστους χώρους (π.χ. πεζοδρόμια). Προβλέπεται η προφύλαξη του πεζού με σταθερή οριοθέτηση από το εργοτάξιο και η δημιουργία πρόσθετων πεζοδρομίων, όταν αυτά καταλαμβάνονται από τις εργασίες, για τη διασφάλιση της αδιάκοπης διάβασής τους.

...Στην ΚΥΑ περιγράφονται τα χαρακτηριστικά, που πρέπει να πληρούν τα πρόσθετα πεζοδρόμια (ελάχιστες διαστάσεις, υλικά κατασκευής, τοποθέτηση, κ.λπ.), καθώς και με ποιον τρόπο η όδευση των πεζών θα κατευθύνεται με ασφάλεια. Ακόμη, ορίζονται οι περιφράξεις του χώρου τού εργοτάξιου, που θα προφυλάσσουν τους πεζούς από την πτώση αντικειμένων από σκαλωσιές, πτώση σε χώρους εκσκαφής, κ.λπ.
...Παράλληλα, ορίζονται διατάξεις σχετικά με τον φωτισμό, την οδική σήμανση και γενικότερη πληροφόρηση του διερχόμενου πολίτη για την ύπαρξη εργοτάξιου, καθώς και με την αποκατάσταση του κοινόχρηστου χώρου μετά το πέρας των εργασιών, αλλά και με την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες των παραπάνω...(ΑΠΕ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: