Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Καταργείται ρουσφετολογική διάταξη για τους βουλευτές.

8 Φεβρουαρίου 2011.
Με τροποποίηση στο νομοσχέδιο για την Υγεία καταργείται η διάταξη σύμφωνα με την οποία, μετά τη λήξη της βουλευτικής τους θητείας, οι γιατροί μπορούσαν να τοποθετηθούν διευθυντές στο ΕΣΥ...
Στην τροποποίηση αναφέρεται ότι οι γιατροί του ΕΣΥ, μόνιμοι ή επί θητεία, οι οποίοι παραιτήθηκαν από την υπηρεσία τους και εξελέγησαν βουλευτές, μετά τη λήξη της θητείας τους επιστρέφουν στην υπηρεσία τους και καταλαμβάνουν τη θέση που κατείχαν εφόσον αυτή παραμένει κενή......Εάν η θέση που κατείχαν έχει ήδη καταλειφθεί, τότε επιστρέφουν σε προσωποπαγή θέση που καταργείται αμέσως μόλις αποχωρήσουν από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Ο χρόνος της βουλευτικής θητείας των παραπάνω γιατρών θα προσμετρηθεί ως χρόνος υπηρεσίας για την εν γένει υπηρεσιακή τους εξέλιξη και συνταξιοδότησή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: