Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

Εκλογή του "Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης" στο δήμο Μονεμβασίας....

26 Φεβρουαρίου 2011.
Ο Δήμαρχος Μονεμβασιάς έχοντας υπόψη το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010, τα άρθρα 14 και 93 αυτού, καθώς και στην Εγκύκλιο 59/74896/30-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ,...- προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του "Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης"...
...Για την κατάθεση αιτήσεων – δηλώσεων αλλά και την παροχή πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο γραφείο του Δημοτικού συμβουλίου στους Μολάους. Αρμόδια κ. Παπαδάκη Ευγενία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30 – 15.00) τηλ. 27323-60526 
...Η εκλογή του υποψηφίου προσώπου θα πραγματοποιηθεί κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 28ης -02-2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: