Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Απογοητευμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον νέο αναπτυξιακό νόμο.

11 Φεβρουαρίου 2011.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του εξιδικευμένου σε αγροτικά θέματα "ΑΓΡΟΤΥΠΟΥ", απογοητευμένοι εμφανίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι όσον αφορά τις ευκαιρίες επένδυσης μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου που ψηφίστηκε στην Βουλή....σύμφωνα με τα όσα δηλώνουν  αγρότες που προσπάθησαν να ενταχθούν στον προηγούμενο αναπτυξιακό, τα προβλήματα που προέκυπταν ήταν πολλά.......«...Στον προηγούμενο αναπτυξιακό, γράφει ο "ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ",  είχαν συμπεριλάβει και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους αλλά αν η επένδυση ήταν πάνω από 180.000 ευρώ έπρεπε να γίνει Ο.Ε. Αν γινόσουν Ο.Ε. δεν επιδοτούσαν κάποια πράγματα όπως το ζωικό κεφάλαιο. 
...Ο αναπτυξιακός γενικά για τον κλάδο μας είναι πολύ επικίνδυνος», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Όσον αφορά στα νέα δεδομένα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ προκύπτει ότι κανείς δεν ξέρει ακόμα τι θα ισχύσει τελικά. Αυτό πάντως που γίνεται εύκολα αντιληπτό είναι ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα είναι ένας πολύ δύσκολος στο θέμα της ροής και της εκταμίευσης των χρημάτων.

«...Στον αναπτυξιακό νόμο έχουμε να κάνουμε με εθνικό χρήμα πράγμα που το καθιστά επικίνδυνο για αγρότες και κτηνοτρόφους. Καλύτερα να επενδύουν στο πρόγραμμα αγροτικής Ανάπτυξης “Αλέξανδρος Μπαλτατζής” που τα λεφτά είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πιο σίγουρα. Επίσης κανείς δεν γνωρίζει ακόμα πότε θα εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ προκειμένου να συμπεριληφθούν στις διατάξεις του σχετικές ενισχύσεις για τους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών», αναφέρει στον ΑγροΤύπο ο πρόεδρος της ΕΑΣ Αμυνταίου, κ. Γιώργος Γιαννιτσόπουλος.

...Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι την 1η Φεβρουαρίου, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 3908 που αφορά την «Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή». 
...Ο νόμος υπεγράφη στις 31 Ιανουαρίου, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρμόδιους υπουργούς, ενώ για τους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, εκκρεμεί η έκδοση σχετικής ΚΥΑ προκειμένου να συμπεριληφθούν στις διατάξεις του σχετικές ενισχύσεις.
....Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην 5η παράγραφο του 2ου άρθρου του νέου επενδυτικού νόμου: «Στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως ορίζεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων (2008/C84/06 της 3ης Απριλίου 2008) και στον τομέα της γεωργίας, όπως ορίζεται στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας (2006/C19/01 της 27ης Δεκεμβρίου 2006), μπορούν να υπαχθούν είδη επενδυτικών σχεδίων με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι πρόσθετοι όροι, η νομική μορφή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, οι περιορισμοί και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια των τομέων αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
...Σε γενικές γραμμές, όπως είχε αναφέρει ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης Μ. Χρυσοχοϊδης στην παρουσίαση των κυριότερων σημείων «ο νέος νόμος, θέτοντας ως κύριο μέσο ενίσχυσης τις φοροαπαλλαγές, πριμοδοτεί κατ’ εξοχήν τα δυναμικά επενδυτικά σχέδια που έχουν σαφείς προοπτικές κερδοφορίας», σημειώνοντας πως «μια προβληματική επένδυση που δεν θα αποδώσει στο άμεσο μέλλον δεν θα έχει και κανένα όφελος από την απαλλαγή φόρου επί των κερδών της». ...Επίσης, τόνισε πως «ο νέος Επενδυτικός Νόμος εισάγει πολλές και σημαντικές τομές και πρόκειται πραγματικά για ένα νόμο ρεαλιστικό και προοδευτικό. Ένα εργαλείο πολιτικής που εκφράζει τις αξίες μας για κοινωνική συνοχή, διαφάνεια, σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, λογοδοσία, ίση μεταχείριση, διαγενεακή δικαιοσύνη».


...Tο ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του παρόντος νόμου ορίζεται, με βάση το μέγεθος του φορέα, ως εξής:

    * Για Μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ.
    * Για Μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ.
    * Για Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ.
    * Για Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ.

***Στο νέο νόμο εισάγονται στοιχεία που στοχεύουν να αλλάξουν σημαντικά την πολιτική ενίσχυσης των επενδύσεων. 
...Ειδικότερα:

    * Για πρώτη φορά Επενδυτικός Νόμος διαθέτει συγκεκριμένο προϋπολογισμό, με διαθέσιμους πόρους τόσο για το σύνολο των επενδύσεων όσο και ανά καθεστώς ενίσχυσης που θα είναι εξαρχής γνωστοί σε όλους.
    * Εισάγεται η διαδικασία του ανταγωνισμού μεταξύ των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων με στόχο, σε συνδυασμό με το ανώτατο όριο των προσφερόμενων ενισχύσεων, μόνο τα αρτιότερα επενδυτικά σχέδια να έχουν πρόσβαση στις ενισχύσεις.
    * Εισάγονται σαφή και μετρήσιμα κριτήρια αξιολόγησης με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής αποτελεσματικότητας και τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας επιλογής.
    * Εισάγεται το κριτήριο της επιλεξιμότητας στις επιχορηγήσεις κεφαλαίων. Η Πολιτεία μπορεί να καθορίζει και να προσαρμόζει στην εκάστοτε συγκυρία τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής και να τις ενισχύει με στοχευμένες επιχορηγήσεις κεφαλαίων.
    * Εισάγεται σαφές χρονοδιάγραμμα. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του νόμου θα υποβάλλονται κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο (με εξαίρεση τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους).

...Σαν  καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχεδίων ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα των δύο αυτών μηνών.

***Τα κριτήρια του νέου νόμου είναι τα εξής:

    * Χαρακτηριστικά του φορέα (νομική μορφή/αριθμός απασχολουμένων).
    * Εμπειρία των μετόχων και της διοίκησης (συμμετοχή των μετόχων και των στελεχών σε φορέα επιχειρηματικής δραστηριότητας).
    * Εμπειρία της εταιρείας (χρόνος ενεργού λειτουργίας στην αγορά).
    * Επαγγελματική εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού μετά την υλοποίηση της επένδυσης (τίτλοι επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού).
    * Ιδία συμμετοχή στο ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου (ποσοστό ίδιας συμμετοχής)....(πηγή : ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: