Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης.

10 Φεβρουαρίου 2011.
Την Τρίτη, 15/02/2011, στις 10:00 π.μ. συγκαλείται στο υπουργείο Παιδείας η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου με θέμα ημερήσιας διάταξης «Το Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης», υπό την προεδρία της αναπληρώτριας υπουργού Παιδείας, Φώφης Γεννηματά, παρουσία της υπουργού Παιδείας, Άννας Διαμαντοπούλου...
Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου......Όπως ανακοίνωσε σήμερα, το υπουργείο, το Σεπτέμβριο του 2010 ψηφίστηκε ο νόμος 3879, που εισήγαγε στο χώρο της Διά Βίου Μάθησης ένα νέο μοντέλο οργάνωσης που προσαρμόζει την ελληνική πραγματικότητα στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή.
...Σημαντικό συλλογικό όργανο στη χάραξη της πολιτικής για τη Διά Βίου Μάθηση αποτελεί πλέον το Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση.

...Το Συμβούλιο συνέρχεται δύο φορές κάθε χρόνο και συμμετέχουν οι πρόεδροι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργοδοτών (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων (ΓΣΕΕ), της ΑΔΕΔΥ, της Εθνικής Συνομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών. Έχει σκοπό την υποβοήθηση του σχεδιασμού και το συντονισμό της εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής Διά Βίου Μάθησης. 
...Οι στάσεις και οι απόψεις της κοινής γνώμης απέναντι στη Διά Βίου Μάθηση, καθώς και οι εμπειρίες ή η διάθεση συμμετοχής σε αυτήν, αποτυπώθηκαν σε έρευνα που έγινε για λογαριασμό του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης προγραμμάτων ΚΠΣ του υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά βίου μάθηση». Πραγματοποιήθηκε στο γενικό πληθυσμό, ηλικίας 18 ετών και άνω και κάλυψε γεωγραφικά το σύνολο της χώρας. Το μέγεθος του δείγματος ανήλθε σε 3.050 άτομα. Η έρευνα διεξήχθη από τις 23 Δεκεμβρίου 2010 ώς τις 18 Ιανουαρίου 2011.

...Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας, οι πολίτες τάσσονται συντριπτικά υπέρ της ενίσχυσης του θεσμού της Διά Βίου Μάθησης. Ακόμα και αν δεν αισθάνονται πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με αυτήν, καταφέρνουν να αναγνωρίζουν επιτυχώς αρκετές πρακτικές με τις οποίες εφαρμόζεται, την αξιολογούν ως πολύ σημαντική για τη ζωή ενός ανθρώπου και παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά προσωπικού ενδιαφέροντος γι' αυτήν. Σχεδόν οι 6 στους 10 πολίτες έχουν συμμετάσχει σε κάποια διαδικασία μη-τυπικής ή άτυπης Διά Βίου Μάθησης, οποτεδήποτε στη ζωή τους. 
...Η εν λόγω συμμετοχή κατά το τελευταίο έτος καταγράφεται στο 26%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την άτυπη Διά Βίου Μάθηση ανέρχεται σε 86%. Αποτρεπτικά για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές διαδικασίες Διά Βίου Μάθησης λειτουργεί κυρίως η έλλειψη χρόνου και η έλλειψη ενδιαφέροντος και κινήτρων.
...Ο ένας στους δύο ερωτώμενους (50%) δηλώνει σήμερα πρόθεση συμμετοχής σε κάποια διαδικασία μη τυπικής Διά Βίου Μάθησης, κατά το επόμενο έτος.
...Περισσότεροι από τους μισούς πολίτες (54%) εκδηλώνουν, σήμερα, την επιθυμία να μάθουν «κάτι». 
...Οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρονται είναι κατά βάση προσωπικοί και όχι επαγγελματικοί. Οι τρόποι στους οποίους δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση για να θητεύσουν στο αντίστοιχο αντικείμενο/θεματικό πεδίο δεν αποτελούν μέρος της κλασικής εκμάθησης, μέσω διδασκαλίας σε μια τάξη ή ιδιαίτερων μαθημάτων με κάποιο ειδικό, αλλά περισσότερο εναλλακτικές διαδικασίες, όπως η συμμετοχή σε μια ομάδα με τα ίδια ενδιαφέροντα, το Ίντερνετ ή ένα λιγότερο τυπικό σεμινάριο ή εργαστήριο....(ΑΠΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: