Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Προβλήματα στην διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη.

24 Φεβρουαρίου 2011.
Προβλήματα στην απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων, σύμφωνα με πόρισμα που συνέταξε ο Συνήγορος του Πολίτη, ύστερα από αναφορές που κατέθεσαν ενδιαφερόμενοι για το μέτρο...ό
πως επισημαίνει η ανεξάρτητη αρχή, προβλήματα προκαλεί η αιφνίδια κατάργηση της παροχής οικονομικών κινήτρων για την απόσυρση παλαιών οχημάτων και την αγορά νέων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, αλλά και ο τρόπος εφαρμογής του στις περιπτώσεις, που εντάσσονταν στη ρύθμιση.......Στο πόρισμα περιγράφονται αναλυτικά οι κανονιστικές αρρυθμίες, οι συνέπειές τους στη διαχείριση της διαδικασίας από το σύνολο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και η επακόλουθη ταλαιπωρία των πολιτών.

***Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος εντόπισε προβλήματα:

- στην επιλογή του έκτακτου νομοθετικού εργαλείου της πράξης νομοθετικού περιεχομένου για την εισαγωγή του μέτρου,
- στη διαδικασία κατάργησής του, η οποία περιελάμβανε το άτυπο «πάγωμα» του μέτρου μέχρι την πραγματική κυκλοφορία του σχετικού ΦΕΚ, αλλά και...
- στην υλοποίηση του μέτρου, μετά και τη ριζική τροποποίηση τής μέχρι τότε προβλεπόμενης διαδικασίας...
...Σημαντική παράμετρο αποτελεί το γεγονός ότι, παρά την κατάργηση των οικονομικών κινήτρων αντικατάστασης των παλαιών οχημάτων, διατηρήθηκε η επιβολή του λεγόμενου «περιβαλλοντικού τέλους» με βάση την ηλικία του οχήματος, γεγονός, που εγκλώβισε πολλούς ιδιοκτήτες παλαιών οχημάτων με χαμηλό, συνήθως, εισόδημα.
...Επιπλέον, στο πόρισμα αναδεικνύονται συγκεκριμένα στοιχεία των ρυθμίσεων, που δεν συμβιβάζονταν με τον εκπεφρασμένο περιβαλλοντικό χαρακτήρα του μέτρου, αλλά και περιπτώσεις υπέρβασης της νομοθετικής διαδικασίας δια κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων.
...Με την ολοκλήρωση της διερεύνησης των αναφορών ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε και υπέβαλε προς τους τρεις συναρμόδιους υπουργούς το σχετικό πόρισμα....(ΑΠΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: