Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Παρεμβάσεις Πετράκου για τα σκουπίδια και τα έργα.

25 Φεβρουαρίου 2011.
Ο επικεφαλής του συνδυασμού «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» Θανάσης Πετράκος, με έγγραφό του προς τον Περιφερειάρχη και προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, σημειώνει: ...«Παρ’ ότι:
...στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει αναρτηθεί η είδηση ότι ...
«...ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου παρουσίασε στη Διυπουργική Διοίκηση Έργου το ολοκληρωμένο σχέδιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την «άμεση επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων» μέσα από ένα διεθνή διαγωνισμό που θα συμπεριλαμβάνει την προσωρινή και οριστική λύση...».
...Οπως τονίζει ο κ. Πετράκος, στην προηγούμενη συνεδρίαση απαντώντας στην ερώτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Δ. Δράκου, ο κ. Τατούλης, είπε ότι πολύ σύντομα θα φέρει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
...Και ακόμα, "...από τις 21 Ιανουαρίου έχουμε ζητήσει με αίτηση – επιστολή μας, μαζί με τον συνάδελφο κ. Λάμπρο Μπούκλη και δημοτικούς συμβούλους της Περιφέρειας να συγκαλέσετε έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο σε ειδική συνεδρίασή του, με την παρουσία και των Δημάρχων θα αποφασίσει για τα ουσιώδη ζητήματα τα οποία δεν αναφέρεται ο ΠΕΣΔΑ, δηλαδή: α) για τη μέθοδο επεξεργασίας – αξιοποίησης του συνόλου των στερεών αποβλήτων, β) για τους χώρους ή το χώρο εγκατάστασης της μονάδας ή των μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης και γ) για τον τρόπο συμμετοχής των Δήμων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
...Διαπιστώνουμε για μια ακόμη φορά ότι και στην προσεχή συνεδρίαση της Δευτέρας 28 Φεβρουαρίου δεν υπάρχει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη.
...Επειδή απ’ την ιστοσελίδα της Περιφέρειας προκύπτει το συμπέρασμα ότι έχετε πλήρες και ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων, του οποίου μάλιστα, όπως γράφετε στην ιστοσελίδα, «αναδείχθηκαν τα πλεονεκτήματά του στη συνεδρίαση της ΟΔΕ» και σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον Τύπο ζητήσατε να αναλάβει η αιρετή περιφέρεια την υπόθεση διαχείρισης των σκουπιδιών αντί των Υπεριφερειαρχών που προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο. Σας ερωτώ λοιπόν:
1) Γιατί, αφού, όπως λέτε, έχετε πλήρες σχέδιο, το οποίο έχει και μεγάλα πλεονεκτήματα, δεν ενημερώνετε το Περιφερειακό Συμβούλιο για το περιεχόμενό του και δεν μας δίνετε να δούμε τουλάχιστον το προσχέδιο του διεθνούς διαγωνισμού, τον οποίο διαφημίζετε εδώ και καιρό;
2)  Πότε θα δοθεί στις παρατάξεις και στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου το προσχέδιο του διεθνούς διαγωνισμού, ο οποίος όπως τονίζετε θα μας λύσει το πρόβλημα; Διότι θεωρώ αυτονόητη υποχρέωσή σας να μας δώσετε το προσχέδιο για να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Θεωρώ επίσης αυτονόητο ότι το προσχέδιό σας θα συμπεριλαμβάνει τα πάντα, δηλαδή και τη μέθοδο, η οποία να είναι συμβατή με αυτό που προτείνουν οι οικολογικές οργανώσεις και ορίζει η οδηγία – πλαίσια 2008/98 και τον τόπο ή τους τόπους που θα εγκατασταθούν οι μονάδες ή η μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης και ο τρόπος συμμετοχής των Δήμων.
3) Πότε θα γίνει η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με τη συμμετοχή των Δήμων για να καταλήξει στις αποφάσεις του;
Το θέμα επείγει, όπως ασφαλώς γνωρίζετε, διότι πόλεις όπως η Καλαμάτα βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση, αφού εδώ και ένα μήνα πνίγεται στα σκουπίδια....
 
***Σε ένα άλλο δελτίο Τύπου,αναφέρεται ότι, ο επικεφαλής του συνδυασμού «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» Θανάσης Πετράκος, με έγγραφό του προς τον Περιφερειάρχη και προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, σημειώνει:  
«Είναι γνωστό ότι η αρμοδιότητα της διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ θα περάσει στην αιρετή Περιφέρεια από 1η Ιουλίου.
Επειδή όμως:

1) Το ΕΣΠΑ είναι το σημαντικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο για τις δημόσιες υποδομές που έχει η Περιφέρεια.
2) Υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις στις προτάσεις για εντάξεις νέων έργων από τις πρώην Νομαρχίες και σήμερα Περιφερειακές Ενότητες, αλλά και την ίδια την Περιφέρεια, όπως υπάρχουν και καθυστερήσεις στο ξεκίνημα των έργων που έχουν ενταχθεί. Και όλα αυτά συμβαίνουν διότι δεν κατατίθενται πλήρεις και ολοκληρωμένες μελέτες.
3) Πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να επιλυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν, ώστε  να κατατίθενται πραγματικά πλήρεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για ένταξη στο ΕΣΠΑ νέων έργων.
....Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό και επείγον να υπάρξει άμεσα ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και της αποκεντρωμένης Περιφερειακής Διοίκησης, στην οποία συνεδρίαση, εκτός φυσικά του Περιφερειακού Συμβουλίου, πρέπει να κληθούν ο Γενικός Γραμματέας της αποκεντρωμένης Περιφερειακής Διοίκησης κ. Τ. Αποστολόπουλος, τα υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας και τα στελέχη της διαχειριστικής αρχής που ασχολούνται με το ΕΣΠΑ και φυσικά οι Διευθυντές Τεχνικών Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας και οι αντίστοιχοι Διευθυντές των Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην ειδική αυτή συνεδρίαση, είναι προφανές ότι εισηγητές πρέπει να είναι και αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας και της διαχειριστικής αρχής, για να ενημερωθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι Διευθυντές των υπηρεσιών της αιρετής Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων με απόλυτη σαφήνεια και ακρίβεια για τα προβλήματα που υπάρχουν μέχρι τώρα και πώς αυτά θα ξεπεραστούν.
...Σας ερωτώ λοιπόν, αν συμφωνείτε με την πρότασή μας και αν ναι, πότε θα προγραμματίσετε την γενική αυτή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που σας προτείναμε;»

Δεν υπάρχουν σχόλια: