Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Συνάντηση Κ. Σκανδαλίδη με τους 13 περιφερειάρχες για αγροτικά θέματα.

11 Φεβρουαρίου 2011.
Σε οκτώ άξονες κινούνται οι δραστηριότητες και οι αρμοδιότητες του ΥΠ.ΑΑ&Τ που εκχωρούνται στους νέους φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις Περιφέρειες...
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης, μετά τη συνάντηση που είχε με τους 13 αιρετούς περιφερειάρχες, παραχωρούνται κρίσιμες αρμοδιότητες που αφορούν την γεωργική και την περιφερειακή ανάπτυξη.Αναλυτικά στις περιφέρειες περνούν αρμοδιότητες:

-Όλα τα θέματα που αφορούν την πολιτική γης και την αξιοποίηση σχολάζουσων γαιών του κράτους και των δήμων.
- Οι αρμοδιότητες ελέγχου των αγροτικών προϊόντων όπως επίσης και όλες οι αρμοδιότητες για την πιστοποίηση των προϊόντων.
-Όλα τα έργα υποδομής του υπουργείου (πχ. εγγειοβελτιωτικά κλπ.) θα αναληφθούν από τις περιφέρειες (λειτουργία, διοίκηση, κατασκευή, επέκταση κλπ.).
-Οι περιφέρειες θα ιδρύσουν μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρίες για την δημιουργία του καλαθιού τοπικών προϊόντων, την αγροδιατροφική σύμπραξη και την ίδρυση δημοπρατηρίων.
...Εκ μέρους των περιφερειαρχών ο κ. Γ. Σγουρός δήλωσε ότι είναι ικανοποιητικές οι πρωτοβουλίες του κ.Σκανδαλίδη και ότι θα συγκροτηθούν μεικτές επιτροπές ανά περιφέρεια για την καταγραφή των τοπικών προβλημάτων ώστε να αντιμετωπιστούν σύντομα...(ΑΠΕ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: