Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Συνεδριάζει σήμερα, ο ΚΤΕ Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ.

 21 Φεβρουαρίου 2011.
Συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου, στις 5:00 μ.μ., ο Κοινοβουλευτικός Τομέας Εργασίας (Κ.Τ.Ε.) Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου οι βουλευτές - μέλη του να ενημερωθούν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για το νομοσχέδιο «Τροποποίηση του ν.2168/1993, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 “για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτηση και της κατοχής όπλων” και άλλες διατάξεις».

Δεν υπάρχουν σχόλια: