Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

Επιπλέον κονδύλια από την Ε.Ε. για τη μεταναστευτική πολιτική.

 23 Φεβρουαρίου 2011
Σημαντική βοήθεια για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος αναμένεται να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα, καθώς η συνολική οικονομική βοήθεια -μέσω των προγραμμάτων της ΕΕ- θα φτάσει τα 322 εκατομμύρια ευρώ.......Όπως απάντησε η Επίτροπος για θέματα εσωτερικών υποθέσεων κ. Μάλμστρομ σε ερώτηση του ευρωβουλευτή κ. Γιώργου Παπανικολάου «έως το 2013, η Ελλάδα αναμένεται να λάβει πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων (ΤΕΕ), 86 εκατομμύρια ευρώ από Ταμείο Επιστροφής, 35 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες III (ΕΤΠ) και 21 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών (ΤΕ). Συνεπώς, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που επωφελούνται περισσότερο από το Γενικό Πρόγραμμα».
...Συγκεκριμένα, τα ελληνικά ετήσια προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΤΕΕ στοχεύουν κυρίως σε δράσεις που σχετίζονται με την αγορά μέσων μεταφοράς και εξοπλισμού για συνοριακούς ελέγχους. Το Ταμείο Επιστροφής έχει ως στόχο την υποστήριξη των κρατών μελών όσον αφορά τη δίκαιη και αποτελεσματική υλοποίηση της διαχείρισης του επαναπατρισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, ενώ το Ταμείο για τους Πρόσφυγες υλοποιεί δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των αιτούντων άσυλο, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των δομών φιλοξενίας.
...Τέλος, το Ταμείο Ένταξης υποστηρίζει δράσεις σχετικές με την υλοποίηση των μέτρων ένταξης για τους νεοαφιχθέντες υπηκόους τρίτων χωρών που κατοικούν νόμιμα στην Ελλάδα, όπως μαθήματα γλώσσας και πολιτικής αγωγής, εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με το σύστημα στέγασης, υγείας και εκπαίδευσης.
...Ο κ. Παπανικολάου σχολιάζοντας την απάντηση της Επιτρόπου, τόνισε: «Η Ευρώπη διαθέτει συγκεκριμένα εργαλεία και πόρους για την χάραξη πολιτικών για την μετανάστευση. Η πρώτη και βασική πρΕπιλογές ανάρτησηςοτεραιότητα της Ελλάδας θα πρέπει να είναι, ιδιαίτερα την τρέχουσα περίοδο, η αποτελεσματική απορρόφηση των κοινοτικών πόρων από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ταμεία. Ωστόσο, δεν προκύπτει συνολικός σχεδιασμός από την πλευρά της κυβέρνησης» και συμπλήρωσε: «Το τρέχον χρονικό διάστημα και μέχρι το 2013 η κυβέρνηση οφείλει να καταρτίσει και να εκτελέσει ένα συγκεκριμένο πλάνο που δεν θα αφήνει αναξιοποίητο, δεν θα αφήνει να πάει χαμένο ούτε ένα ευρώ»....*ΑΠΕ*

Δεν υπάρχουν σχόλια: