Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Η Αννα βρίσκει σημεία "επαφής" με τους πρυτάνεις.

20 Φεβρουαρίου 2011.
"...Ο ευρύς δημόσιος διάλογος για τις αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση έχει αναδείξει πολλά σημεία συμφωνίας μεταξύ του υπουργείου και της πανεπιστημιακής κοινότητας..."..Αυτό, δήλωσε αργά χθες, η υπουργός Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου, η οποία παρέστη στην 66η σύνοδο των πρυτάνεων στο Ναύπλιο....***Η Σύνοδος των πρυτάνεων συνεχίζεται και σήμερα...

...Σύμφωνα με την υπουργό, υπάρχουν σημεία συμφωνίας τα οποία αφορούν στη βελτίωση των ακαδημαϊκών και διδακτικών διαδικασιών στα ελληνικά πανεπιστήμια, δηλαδή, αφορούν σε πτυχία με αξία. "..Αυτό είναι το κύριο ζητούμενο της ελληνικής κοινωνίας...", σύμφωνα με την υπουργό...
***Ποιά είναι τα σημεία συμφωνίας υπουργείου και πρυτάνεων : 
 1.   Τη λειτουργία του Πανεπιστημίου με όρους διαφάνειας, λογοδοσίας, και αξιολόγησης (εσωτερικής και εξωτερικής). Θέσπιση θεσμικών αντιβάρων για έλεγχο και λογοδοσία...
...2.   Την ανάδειξη της αριστείας και της καινοτομίας...
...3.   Την ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας...
...4.   Τη θεσμοθέτηση περιφερειακών οργάνων για την εκπόνηση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης της Ανώτατης Εκπαίδευσης...
...5.   Τα Πανεπιστήμια να έχουν την πλήρη ευθύνη για τις σπουδές (δομή, τίτλοι, οργάνωση, περιεχόμενο, κλπ) με βασική μονάδα τη Σχολή...
...6.   Την επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών, τη δημιουργία περισσότερων διατμηματικών προγραμμάτων και την ίδρυση μεταπτυχιακών σχολών...
...7.   Την πλήρη εφαρμογή του συστήματος πιστωτικών μονάδων (ECTS)...
...8.   Τη χρήση δεικτών ποιότητας και αποτελεσματικότητας για ένα ποσοστό της χρηματοδότησης...
...9.   Την πλήρη οικονομική διαχείριση από τα ίδια τα ιδρύματα...
...10.   Τη θεσμοθέτηση δυνατότητας για την οικονομική αξιοποίηση των κληροδοτημάτων των ΑΕΙ...
...11.   Την εξειδίκευση λειτουργικών ιδιαιτεροτήτων μέσω των εσωτερικών κανονισμών...και...
...12.    Μια μεταβατική περίοδο μέχρι το 2013 για την πλήρη εφαρμογή...

Δεν υπάρχουν σχόλια: