Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Μονεμβασίας.

21 Φεβρουαρίου 2011
Συνεδριάζει αύριο, Τρίτη, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Μονεμβασίας, με 13 θέματα ημερήσιας διάταξης, μετά από πρόσκληση του δημάρχου, κ. Ηρακλή Τριχείλη......
Τα θέματα είναι :


1. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή....
2. Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο(περί  εκδίκαση της αίτησης προσφυγής ανάκλησης της υπ΄αριθ. 181/8-7-2009 απόφασης της ΔΕ του Δήμου Βοιών ...
3.  Περί αίτησης  κ. Καραντζή Ελένης αποδοχής παραχώρησης τμημάτων γης σε κοινή χρήση στην Τοπική Κοινότητα Βελανιδίων του δήμου Μονεμβασίας......
4. Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο(περί  εκδίκαση της αίτησης προσφυγής του κ. Χαραμή Γρηγορίου κατά του Δήμου Μονεμβασιάς & κατά  της 3170/16-6-06 αφαίρεσης αδείας καταστήματος )....
5. Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο(περί  εκδίκαση της αίτησης προσφυγής του κ. Ζέριγγα Βασιλείου  κατά του δήμου και κατά  της 3169/16-6-06 αφαίρεσης αδείας καταστήματος )...
6. Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο(περί  εκδίκαση της αίτησης προσφυγής του κ. Μπιλλίνη Παναγιώτη  κατά του δήμου και κατά  της 269/13-11-06 αφαίρεσης αδείας μουσικών οργάνων)...
7. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του δήμου περί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου της υπ΄αριθ. 235/2008 απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου....
8. Έκτακτη προμήθεια υλικών αποκατάστασης ζημιών ηλεκτρολογικού πίνακα βιολογικού καθαρισμού Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας...
9. Αποκατάσταση ζημιών για την εύρυθμη λειτουργία υδατόπυργου Δημοτικής Ενότητας Ασωπού....
10. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου... (αφορά αγωγή  υπαλλήλων του Δήμου Μονεμβασίας & προσφυγή πολιτών κατά του δήμου...).
11. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας... (αφορά την άσκηση ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής της υπ΄αριθ. 133877/23-12-2010 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής).
12. Έκτακτη προμήθεια υλικών & παροχή εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης αντλιοστασίου στην θέση «Μαυροβούνι» της Δημοτικής Ενότητας Μολάων...
13. Έκτακτη προμήθεια υλικών & παροχή εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης αντλιοστασίου στην θέση «Γκαγκανιά» της Δημοτικής Ενότητας Μολάων....

Δεν υπάρχουν σχόλια: