Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Στην Τρίπολη "μεταφέρονται" τα Στρατολογικά Γραφεία της Περιφέρειας.

24 Φεβρουαρίου 2011.
Η Τρίπολη κερδίζει την έδρα της "Καλλικρατικού" τύπου αναδιάρθρωσης των Στρατολογικών Γραφείων ΄Πελοποννήσου, καθόσον καταργούνται τα Στρατολογικά Γραφεία στους άλλους Νομούς της Περιφέρειας...
... Το πρόγραμμα διοικητικής αναδιάρθρωσης των Στρατολογικών Υπηρεσιών της χώρας, το οποίο είχε εξαγγελθεί από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, τίθεται σε εφαρμογή με την πλήρη μηχανοργάνωση και ψηφιοποίηση των Στρατολογικών Γραφείων και την παράλληλη ριζική ανασυγκρότηση των υπηρεσιών, στο πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής της τοπικής αυτοδιοίκησης...
 Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2011 και προβλέπει την δημιουργία νέων πολυδύναμων, ψηφιοποιημένων και ευέλικτων στρατολογικών υπηρεσιών (e-στρατολογικά γραφεία),  που θα βελτιώσουν θεαματικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος.
... Η πλήρης μηχανογράφηση των Στρατολογικών Υπηρεσιών (ιστοσελίδα, ηλεκτρονική αίτηση, e-mail) και η διασύνδεσή τους με τα ΚΕΠ, δίνουν τη δυνατότητα της άμεσης διεκπεραίωσης των αιτημάτων των πολιτών προς τις Στρατολογικές Υπηρεσίες.
 ...Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα 57 Στρατολογικά Γραφεία που λειτουργούν σήμερα σε κάθε πρωτεύουσα νομού, συνενώνονται σε 18 σύγχρονες περιφερειακές Στρατολογικές Υπηρεσίες με πλήρη μηχανογραφική υποδομή.  
...Οι νέες Στρατολογικές υπηρεσίες θα εδρεύουν στις έδρες των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται παράλληλα από όλα τα ΚΕΠ.
Παράλληλο όφελος του νέου συστήματος είναι η αποδέσμευση περίπου 50 αξιωματικών, οι οποίοι και θα στελεχώσουν τις θέσεις των Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων.
 ...Σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση πόρων, το νέο πρόγραμμα μειώνει κατά 90% το κόστος λειτουργίας του παλαιού συστήματος, καθώς τα 57 Στρατολογικά Γραφεία και οι 6 Διοικήσεις Στρατολογίας επιβάρυναν με 600.000 ευρώ ετησίως των ετήσιο προϋπολογισμό για ενοίκια γραφείων (200.000 ευρώ) και λειτουργικά έξοδα. 
...Το νέο σύστημα υπολογίζεται ότι θα κοστίζει μόλις 50.000 ευρώ ετησίως. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: