Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης.

21 Φεβρουαρίου 2011
Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη, στις 5 το απόγευμα,  το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης,στην αίθουσα του δημοτικού καταστήματος με 14 θέματα ημερήσιας διάταξης...Κυριότερα από τα θέματα αυτά, είναι :
... Περί επιλογής  προσώπου εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας ως συμπαράσταση του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 Ν.3852/2010). Η Απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως επιλογής η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια  πλειοψηφία....
...Περί συγκροτήσεως της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ( άρθρο 76, 282 παρ.16  Ν.3852/2010). Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Καθορισμός του συνολικού αριθμού των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. 
...Περί συγκροτήσεως επιτροπής για την επεξεργασία  και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του σχετικού κανονισμού Διαβούλευσης ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης. (άρθρο 76 παρ.4 Ν.3852/2010). Καθορισμός μελών της επιτροπής αυτής...
 ...Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου μετά αναπληρωτού αυτού για τη συγκρότηση της επιτροπής άρθρου 41 Ν.1249/82.
...Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου μετά αναπληρωτού του στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υπό την επωνυμία «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας»...
...Περί εγκρίσεως των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβούλων των Ν.Π. Σχολικές  Επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σχετικά με απολογισμό  εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2010....και...
...Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα υποδομής στο οικόπεδο του Δήμου στην περιοχή Κλαδά για τη στέγαση των Τ.Ε.Ι. (Β’ εργολαβία)...

Δεν υπάρχουν σχόλια: