Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Συνεδριάζει και το δημοτικό συμβούλιο Αν. Μάνης.

21 Φεβρουαρίου 2011
Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη, το δημοτικό συμβούλιο Αν. Μάνης, στις 6 το απόγευμα, 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Γύθειο, με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη, τα οποία έίναι: 
1...Έγκριση της αριθ.  62/2011 Απόφασης Δημάρχου  και ψήφιση διάθεσης πίστωσης.  

   (Εισηγητής δήμαρχος κ. Ανδρεάκος Πέτρος.)                                                

2...Έγκριση Πρωτοκόλλου  προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων», πρώην Δήμου Ανατ. Μάνης.     

   (Εισηγητής  κ. Χριστοδουλάκος Θεόδωρος  )                                                        

3...Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ύδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων», πρώην Δήμου Ανατ. Μάνης.

   (Εισηγητής κ. Χριστοδουλάκος Θεόδωρος.)

4...Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δρόμου Πόρτο Κάγιο από θεομηνίες», πρώην Δήμου Ανατ. Μάνης.

   (Εισηγητής κ. Χριστοδουλάκος θεόδωρος)

5...Έγκριση Πρωτοκόλλου  προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Ανατολικής Μάνης», πρώην Δήμου Ανατ. Μάνης.

   (Εισηγητής  κ. Χριστοδουλάκος Θεόδωρος)

6...Ορισμός εκπροσώπου μετά του αναπληρωτή του σε επιτροπή που θα ασχοληθεί με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.

   (Εισηγητής κ. Κατσιβέλης Μιχαήλ)

7...Ορισμός Δ.Σ. μετά του αναπληρωτή του ο οποίος θα μετάσχει στην επιτροπή καταλληλότητας  και επιλογής χώρων για ανέγερση διδακτηρίων και στέγασης σχολικών μονάδων.

   (Εισηγήτρια  κ. Λυροφώνη Γεωργία)

8...Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 6/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Αρεόπολης οικ. έτους 2010.

   (Εισηγητής  κ. Κατσιβέλης Μιχαήλ)

9...Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 2ου Γυμνασίου Γυθείου  οικ. Έτους 2010.

   (Εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ)

10...Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής ΕΠ.Α.Λ. Γυθείου οικ. Έτους 2010.

   (Εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ)

11...Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής  1ου Νηπιαγωγείου Γυθείου οικ. Έτους 2010.

   (Εισηγητής Πρόεδρος  ΔΣ)

12...Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Πετρίνας οικ. Έτους 2010.

   (Εισηγητής κ. Καπασούρης Αλέξανδρος)

13...Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Αρεόπολης.

   (Εισηγητής κ. Κατσιβέλης Μιχαήλ)

14...Εκδηλώσεις 15ης και 16ης Μαρτίου 2011 (άρθρο 158 Ν. 3463/06).

   (Εισηγήτρια κ. Λυροφώνη Γεωργία)

15...Σχετικά με απόσπαση μόνιμων  υπαλλήλων από το Νομικό Πρόσωπο  Παιδικός Σταθμός Δήμου Γυθείου στο Νομικό Πρόσωπο Παιδικός Σταθμός Δήμου Οιτύλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (φεκ 87 Α/7.6.2010).

   (Εισηγητής κ. Ροζάκης Γεώργιος)

16...Τροποποίηση της αριθ. 25/2011 ΑΔΣ που αφορά Εξαίρεση από την εφαρμογή της 5νθήμερης εργασίας, την απασχόληση κατά τις Κυριακές και τις αργίες και την καθιέρωση ωραρίου κατά τις νυχτερινές ώρες.

   (Εισηγητής κ. Αραπάκος Θεόδωρος)

17...Σχετικά  με σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

   (Εισηγήτρια κ. Λυροφώνη Γεωργία)

18...Τόπος συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανατολικής Μάνης (άρθρο 96 Ν. 3463/2006)

   (Εισηγητής κ. Αγριόδημας Μιχαήλ)

19...Σχετικά με ενοικίαση χώρου για στέγαση δημοτικών παρατάξεων μειοψηφίας (άρθρο 66 § 7 Ν. 3852/2010).

(Εισηγητής κ. Κατσιβέλης Μιχαήλ)

20... Καταπολέμηση ή μη του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς το έτος 2011.

(Εισηγητής  κ. Καπασούρης Αλέξανδρος)

21...Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2011.

(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)...

Δεν υπάρχουν σχόλια: