Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Η αντίδραση της Εθνικής Τράπεζας στην απόρριψη της Alpha Bank.

19 Φεβρουαρίου 2011.
Την έκπληξή της εξέφρασε αργά χθες τη νύχτα, η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, για την απόρριψη της πρότασης φιλικής συγχώνευσης προς την Alpha Bank, που ήταν προς των συμφέρον των δύο τραπεζών αλλά και της ελληνικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό άλλωστε, όπως επισημαίνεται αντιμετωπίσθηκε θετικά τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στις διεθνείς, αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση, με άνοδο στο Χρηματιστήριο και διεθνή προβολή της σχετικής είδησης......Η νέα ισχυρή τράπεζα που θα προέκυπτε από την συγχώνευση θα συγκαταλεγόταν μεταξύ των πέντε ισχυρότερων κεφαλαιακά τραπεζών της Ευρώπης και θα έδινε τη δυνατότητα απευθείας πρόσβασης στη διατραπεζική αγορά, με συνέπεια την απεξάρτηση από τρίτους. 
...Με απώτερο αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σε μια εποχή όπου το εγχώριο τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζει ζητήματα ρευστότητας λόγω των επιπτώσεων της δημοσιονομικής κρίσης. 
...Σύμφωνα με στελέχη της Εθνικής, η πρόταση ήταν προς το συμφέρον των μετόχων της Alpha Bank, καθώς έδινε πολύ υψηλό premium, ακόμη και για ευρωπαϊκά δεδομένα. 
"...Η αβεβαιότητα που η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί η πρόταση", λόγος που επικαλέσθηκε η Alpha Bank, στην ανακοίνωση της που απέρριψε την πρόταση, σύμφωνα πληροφορίες από την Εθνική, ήταν ακριβώς το επιχείρημα για το οποίο η συγχώνευση θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί. Ενώ επισημαίνεται επίσης ότι στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δεν υπήρξαν ενδείξεις από πλευράς της Alpha Bank για την μη επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: