Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Σαρωτικοί έλεγχοι στις συμβάσεις καθαριότητας δημοσίων υπηρεσιών.

 26 Ιανουαρίου 2011.
Στον έλεγχο των συμβάσεων των υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων με εταιρείες εργολαβίας παροχής υπηρεσιών (καθαρισμού ή/και φύλαξης), προχωρεί άμεσα το ΣΕΠΕ. ...συγκεκριμένα, μ
ε εγκύκλιο που εξέδωσε ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κ. Χάλαρης Μιχάλης, ζητεί από όλα τα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς να καταθέσουν στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας τα αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων έως τις 11 Φεβρουαρίου.......Με τη λήξη της ημερομηνίας κατάθεσης των συμβάσεων, θα ακολουθήσει δειγματοληπτικός επιτόπιος έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί ότι περιλαμβάνονται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι και η εναρμόνιση τους με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 
...Σύμφωνα με εμπειρική έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, που πραγματοποιήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2008 και δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2009, διαπιστώθηκε ότι οι παραβιάσεις διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας στην περίπτωση των εργαζομένων στον καθαρισμό είχαν λάβει εκρηκτικές διαστάσεις. 
...Η έρευνα, η οποία βασίστηκε στα στοιχεία του ΣΕΠΕ και συνδικαλιστικών οργανώσεων, διαπίστωνε παραβιάσεις απέναντι στην καταβολή των νόμιμων αποδοχών, στα ωράρια εργασίας, στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, στις συνδικαλιστικές ελευθερίες, βλαπτικές μεταβολές στους όρους εργασίας, ποικίλες μορφές πιέσεων, εκβιασμών και παρενοχλήσεων. 
...Οι παραβιάσεις ήταν περισσότερο έντονες στην περίπτωση των αλλοδαπών εργαζομένων. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΣΕ κατέγραψε επίσης ποικιλία μεθόδων που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για την παραπλάνηση των ελεγκτών της επιθεώρησης εργασίας....(ΑΠΕ)    

Δεν υπάρχουν σχόλια: