Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

"Οχι" αναβολή αγωγών κατά του αμαρτωλού Βατοπεδίου.

22 Ιανουαρίου 2011.
Αντίθετο σε κάθε αναβολή εκδίκασης των αγωγών του δημοσίου κατά της μονής Βατοπεδίου είναι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, όπως έγινε γνωστό σήμερα...Να σημειωθεί ότι στα χρόνια της φαύλης διακυβέρνησης Καραμανλή, οι αναβολές των αγωγών αυτών, "έπεφταν βροχή", με την ανοχή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους......Με αφορμή την πρόσφατη αναβολή από το Δικαστήριο, εκδίκασης της αγωγής του δημοσίου κατά της μονής Βατοπεδίου για ένα και πλέον χρόνο μετά την ημερομηνία που είχε αρχικά ορισθεί και συγκεκριμένα την 14η Φεβρουαρίου του 2012, σε ανακοίνωσή του αναφέρει : 
«...Περαιτέρω αναβολές προδήλως δεν συμβάλουν στην πληρέστερη διερεύνηση και υποστήριξη της υποθέσεως της οποίας το πραγματικό υλικό και οι νομικές πτυχές έχουν αποτελέσει από μακρού χρόνου και για τις δύο πλευρές αντικείμενο ενδελεχούς απασχολήσεως...» .
...Το Νομικό Συμβούλιο πιστεύει ότι και οι επόμενες συναφείς αγωγές, που έχουν προσδιορισθεί προς συζήτηση εντός των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαίου του 2011, θα εκδικασθούν κανονικά χωρίς αναβολές «και θα υπάρξει επ΄αυτών κατ΄ουσίαν δικαστική κρίση» .
...Την αναβολή είχε ζητήσει ο δικηγόρος της μονής Βατοπεδίου, ενώ το ελληνικό δημόσιο είχε αντιδράσει υποστηρίζοντας ότι «...δεν συντρέχουν λόγοι αναβολής, ότι η υπόθεση είναι ώριμη για συζήτηση και ότι επιβάλλεται η εκδίκαση της για την άμεση αποκατάσταση του τρωθέντος δημοσίου συμφέροντος....» .

Δεν υπάρχουν σχόλια: