Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Ετεροχρονισμένη ...αισιοδοξία...

26 Ιανουαρίου 2011.
Εξαιρετικά ανήσυχοι για το άμεσο μέλλον εμφανίζονται οι CEOs (διευθύνοντες σύμβουλοι και ανώτατα στελέχη διοίκησης) στην Ελλάδα, σε αντίθετη με την Δ. Ευρώπη, ανακτούν όμως μια συγκρατημένη αισιοδοξία ως προς τα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της 14ης ετησίας παγκόσμιας έρευνας της PricewaterhouseCoopers για τους CEOs που παρουσιάστηκε στο Νταβός της Ελβετίας...
...Στο πλαίσιο της παγκόσμιας έρευνας, η PwC στην Ελλάδα διεξήγαγε για πρώτη φορά μελέτη για τη χώρα μας, η οποία περιλαμβάνει τις απόψεις 33 CEOs από κορυφαίες εταιρείες διαφορετικών κλάδων της αγοράς. 
...Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκαν πόσο σίγουροι νιώθουν για τις προοπτικές ανάπτυξης των εσόδων των εταιρειών τους για τους επόμενους 12 μήνες, το 72% των CEOs στην Ελλάδα απάντησαν αρνητικά. Και αυτό σε αντίθεση με τους CEOs από τη Δυτική Ευρώπη και διεθνώς, οι οποίοι ανακτούν αισιοδοξία και σιγουριά σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί πριν από την κρίση. Από την άλλη πλευρά όμως, οι περισσότεροι CEOs στην Ελλάδα (63%) ανακτούν και αυτοί μια συγκρατημένη αισιοδοξία και βλέπουν θετικότερα τις προοπτικές για τα επόμενα τρία χρόνια.  
...Σε δηλώσεις του ο Μάριος Ψάλτης, διευθύνων σύμβουλος της PwC στην Ελλάδα επισημαίνει ότι υπάρχει χουμε μπροστά μας μια πολύ σκληρή πραγματικότητα και βρισκόμαστε σε σαφώς δυσχερέστερη θέση από τους Δυτικοευρωπαίους. "Όμως οι CEOs στην Ελλάδα ανακτούν την εμπιστοσύνη τους για το μεσοπρόθεσμο μέλλον. Βέβαια είναι πολύ πιο συγκρατημένοι από τους Δυτικοευρωπαίους, όμως το θετικό είναι ότι βλέπουν προοπτικές στα επόμενα τρία χρόνια, αφού δηλαδή περάσει ένα δύσκολο διάστημα αναγκαίων αλλά και σκληρών αλλαγών", συμπλήρωσε ο κ. Ψάλτης.  
...Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (54%) είπαν ότι η ανάπτυξη των εσόδων τους έχει μειωθεί σε σύγκριση με τους τελευταίους 12 μήνες - και πάλι σε αντίθεση με τους CEOs από τη Δυτική Ευρώπη, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 22%. 
...Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι CEOs τόσο στην Ελλάδα (93%) όσο και διεθνώς (84%) είπαν ότι άλλαξαν την επιχειρηματική τους στρατηγική κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Και σχεδόν ένας στους δύο δήλωσε ότι η αλλαγή αυτή ήταν θεμελιώδης. Οι CEOs στην Ελλάδα ανέφεραν ως κύριους λόγους αλλαγής της στρατηγικής τους την οικονομική αβεβαιότητα ή τις προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη (77%), τη δυναμική της αγοράς (68%) καθώς και τη διαφοροποίηση της στάσης τους ως προς την αντιμετώπιση του κινδύνου (52%). 
...Για το άμεσο μέλλον, η μεγαλύτερη ανησυχία των CEOs στην Ελλάδα είναι οι προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη και η αβεβαιότητα που επικρατεί. Και αυτοί οι παράγοντες αποτελούν κατά την εκτίμησή τους τον μεγαλύτερο κίνδυνο.  
...Μετά την οικονομία, τα μεγαλύτερα ζητήματα που απασχολούν τους CEOs στην Ελλάδα -αλλά και διεθνώς σε ανάλογα ποσοστά- είναι το κατά πόσο οι κυβερνήσεις θα μπορέσουν να διαχειριστούν το δημόσιο έλλειμμα και το χρέος (85% ), καθώς και η υπερβολική κανονιστική ρύθμιση και η αστάθεια στις κεφαλαιαγορές (περίπου 67% και στις δύο κατηγορίες).  
...Το 73% των CEOs στην Ελλάδα είπαν ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της σταθερότητας στο χρηματοπιστωτικό τομέα και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση με λογικό κόστος. Σημαντικό είναι επίσης ότι περισσότεροι από τους μισούς ανάφεραν ως προτεραιότητα της κυβέρνησης τη βελτίωση των υποδομών της χώρας.  
...Το 79% των CEOs στην Ελλάδα πιστεύουν ότι η αύξηση της φορολογίας ή/και οι περικοπές των δημόσιων επενδύσεων θα επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη. Επίσης, το 93% είπαν ότι οι συνολικές φορολογικές υποχρεώσεις των εταιρειών τους θα αυξηθούν εξαιτίας της προσπάθειας να ανταπεξέλθει η χώρα στο αυξανόμενο δημόσιο χρέος.  
...Επίσης, το 63% των CEOs στην Ελλάδα ανέφεραν ότι οι εταιρείες τους θα προβούν σε στρατηγικές αλλαγές λόγω της αυξημένης φορολογίας στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. 
...Οι CEOs στην Ελλάδα θα προσαρμόσουν την επιχειρηματική στρατηγική τους στην αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών...
...Η οριστική αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών αποτελεί μεγάλη απειλή για τους CEOs από την Ελλάδα που συμμετείχαν στην έρευνα. Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που σκοπεύουν να διαχειρισθούν κατά τους επόμενους 12 μήνες.
...Όλοι οι συμμετέχοντες πιστεύουν ακράδαντα ότι κατά τα επόμενα τρία χρόνια οι καταναλωτές θα εστιάσουν περισσότερο στη σχέση μεταξύ αξίας και τιμής. 
...Για να ανταποκριθούν στην αλλαγή αυτή, οι CEOs στην Ελλάδα προτίθενται να αλλάξουν στρατηγική, ενώ επίσης δήλωσαν ότι δεσμεύονται να προστατεύσουν τα συμφέροντα των καταναλωτών.  
...Σχεδόν 7 στους 10 CEOs στην Ελλάδα πιστεύουν ότι το ύψος των τιμών θα καθοδηγεί τις επιχειρηματικές αποφάσεις. 
...Οι περισσότεροι CEOs στην Ελλάδα (91%) είπαν ότι έχουν κάνει περικοπές δαπανών κατά τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ το 76% προτίθενται να προχωρήσουν σε περαιτέρω περικοπές κατά τον επόμενο χρόνο. Τα ποσοστά περικοπών δαπανών στη Δυτική Ευρώπη ήταν αντίστοιχα, με την Ισπανία να φτάνει το 97%. Όσον αφορά στις περικοπές στο ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα, το 60% ανέφερε ότι έκαναν κατά τους τελευταίους 12 μήνες, όμως σχεδόν οι μισοί CEOs προβλέπουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων τους θα παραμείνει περίπου ο ίδιος μέσα στον επόμενο χρόνο.  
...Το 48% των CEOs από την Ελλάδα δήλωσαν ότι έχουν προβεί σε στρατηγικές συμμαχίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις κατά τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ ακόμα περισσότεροι βλέπουν ευκαιρίες και σκοπεύουν να υλοποιήσουν αυτές τις πρακτικές στο άμεσο μέλλον.  
...Οι CEOs στην Ελλάδα αναμένουν ότι οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στη Δυτική Ευρώπη θα μειωθούν ή θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα. Πιστεύουν όμως ότι η δραστηριοποίηση σε αγορές που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις τους στην ανάπτυξη. Επίσης, στο άμεσο μέλλον, οι περισσότεροι θα πάρουν πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου. 
*** Για τη 14η Ετήσια Παγκόσμια Έρευνα της PwC για τους CEOs, πραγματοποιήθηκαν 1.201 συνεντεύξεις σε 69 χώρες. 
...Η έρευνα διεξήχθη από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2010. Στην Ελλάδα συμμετείχαν 33 CEOs από τις κορυφαίες εταιρείες διαφορετικών κλάδων της αγοράς....(ΑΠΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: