Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Σχολές Γονέων σε όλη την Ελλάδα.

22 Ιανουαρίου 2011.
Η Γενική Γραμματεία "Δια Βίου Μάθησης", του Υπουργείου Παιδείας,  θέτει  για το 2011, σε λειτουργία σε όλη την Ελλάδα,  Σχολές Γονέων, στις οποίες θα  αναπτύσσονται 7 εκπαιδευτικά προγράμματα....
Σκοπός των Σχολών Γονέων, είναι "...η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες...
...Το έργο θα προσφέρει στους γονείς, εκπαιδευτικούς, τόσο στο οικογενειακό όσο και στο σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό...", σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση....***Ποιά είναι τα 7 προγράμματα :
1.... Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών
2.... Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών...
3.... Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών...
4...Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών....
5.... Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, διάρκειας 25 ωρών...
6.... Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, διάρκειας 50 ωρών...και ...
7... Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών.

...Τα προγράμματα αυτά, απευθύνονται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, σε γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, (ΑΜΕΑ), σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε ενήλικες τρίτης ηλικίας, αλλά και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες...
.....Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, κ.α...) ....
...Γιατην συμμετοχή των ενδιαφερομένων στίς Σχολές Γονέων, απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης....Να τονιστεί ότι κάθε τμήμα θα λειτουργεί εφόσον συμπλητωθεί ικανός αριθμός ενδιαφερομένων(18.20 άτομα)...
...Περισσότερες  πληροφορίες, παρέχονται από την υπεύθυνη της Σχολής Γονέων για το Νομό Λακωνίας, κα Γκαζγκάζη Αικατερίνη, στο τηλ. 2731089503 και στο  2731100254.

Δεν υπάρχουν σχόλια: