Μείνεται συντονισμένοι στον 935radio....


Ενημέρωση για όλα!

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Εντατικοί έλεγχοι για την φοροδιαφυγή.

27 Ιανουαρίου 2011.
Εντατικοί έλεγχοι, μέσω διασταυρώσεων στοιχείων, αρχίζει  η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών για τον εντοπισμό φορολογούμενων που δεν υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δεν απέδωσαν ΦΠΑ, δεν δήλωσαν τα ενοίκια που έχουν εισπράξει, δεν κατέβαλαν Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και δεν πλήρωσαν τέλη κυκλοφορίας...
...Αυτό αποφασίστηκε σε συνάντηση της Ειδικής Επιτελικής Ομάδας Εργασίας, που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, για τη μελέτη και δημιουργία σχεδίου ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. 
...Στη συνάντηση αυτή, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε ο προγραμματισμός των επόμενων διασταυρώσεων και ελέγχων, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι :

...Περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ από υπόχρεους που εμφανίζονται ως πελάτες ή προμηθευτές στις σχετικές καταστάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για τη χρήση 2009. 
...περιπτώσεις νομικών προσώπων που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΕΤΑΚ 2009 ή ΦΑΠ 2010. 
...περιπτώσεις ανειλικρινούς δήλωσης εισοδημάτων από ενοίκια, βάσει των δηλώσεων των εκμισθωτών και των δεδομένων του Περιουσιολογίου. 
...διασταύρωση των δεδομένων για εισοδήματα που αποκτούνται στο εξωτερικό με τις δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων. Τα δεδομένα αυτά ανταλλάσσονται εδώ και μια πενταετία περίπου σε ηλεκτρονική μορφή μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών και οδηγιών, και μέχρι σήμερα δεν έχουν αξιοποιηθεί. 
κα...εντοπισμός περιπτώσεων μη πληρωμής τελών κυκλοφορίας για τα έτη 2008 και 2009.

...Μεταξύ άλλων όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών στη συνάντηση αποφασίστηκαν και τα ακόλουθα:

α) η επεξεργασία δεικτών φοροδιαφυγής για συγκεκριμένες φορολογικές περιοχές, προκειμένου να ιεραρχηθούν αποτελεσματικότερα οι επόμενες διασταυρώσεις, και

β) η λειτουργία μεικτών τεχνικών ομάδων με στελέχη από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για την υλοποίηση νέων σύνθετων διασταυρώσεων.(ΑΠΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: